Tag Archives: ABDULLÂH B. SELÂM (R.A.)’İN HUTBESİ

Abdullâh b. Selâm (r.a.)’ın Hz. Osman (r.a.)’i şehîd etmeye gelen asîlere hutbesi şöyledir: “Ey insanlar! Allâhü Te‘âlâ, Muhammed (s.a.v.)’i kendisine itaat edenlere cenneti müjdelemesi, isyân edenleri ise cehennem ateşiyle korkutması için gönderdi. Müşriklerin hoşuna gitmese de Allâh (c.c.) dînini ve Peygamberi Muhammed (s.a.v.)’e tâbi olanları bütün dînlere galip getirmiştir. Sonra O (c.c.), peygamberi için yurt […]