Tag Archives: 2. ABDÜLHAMÎD HAN’IN EŞSİZ METÂNETİ

Sultan 2. Abdülhamîd Han, Osmanlı padişahlarının otuz dördüncüsü, İslâm halifelerininin doksan dokuzuncusudur. Abdülhamîd Han gençliğinde kazandığı serveti, halifeliği döneminde İslâm dîninin yükselmesi ve Müslümanların arasında birlik ve dirliğin temini için harcadı. Abdülhamîd Han, Türk ve İslâm tarihinin ender kaydettiği çok büyük bir şahsiyetti. Dünya siyâset târihinin en büyüklerindendi. Onun siyâsî dehâsı cihân-ı şumûldü. Abdülhamîd Han, […]