Ümmetimin fesâda gittiği dönemde kim sünnetime yapışırsa, ona yüz şehid sevâbı vardır. (Beyhakî, Zühd, 1.c., 221.s.)

Bir Yorum Bırak