Resûlullâh (s.a.v.)’in torunlarından olan Ümâme (r.anhâ), Mekke’de dünyaya geldi. Annesi, nübüvvet bahçesinin ilk gülü Hz. Zeynep (r.anhâ)’dır, Babası, Mekke’nin ileri gelenlerinden, güvenilir, emin bir insan, dürüstlüğü ve mertliğiyle meşhur bir tüccar olan Ebü’l-Âs İbni Rebî (r.a.)’dir.

Ümâme (r.anhâ), Resûlullâh (s.a.v.)’in en sevdiği torunu olup, hep mübarek dedesinin yanında bulunurdu. Efendimiz (s.a.v.)’in Ümâme (r.anhâ)’ya olan şefkati o derece idi ki namaz kılarken bile yanından ayırmazdı. Secdeye varınca çocuğu yanına bırakır, kıyam için doğrulunca tekrar omuzuna alırdı.

Peygamber (s.a.v.)’e gönderilen hediyeler arasında altından bir kolye vardı. Ümâme (r.anhâ) bir köşede oynuyordu. Peygamber (s.a.v.) “Bunu çok sevdiğim bir yakınıma vereceğim.” buyurmuş, mübarek eşleri, bunun Aişe (r.anhâ) olduğunu zannetmiş fakat Allâh Resûlü (s.a.v.) Ümâme (r.anhâ)’yı çağırarak gerdanlığı boynuna takmıştır.

Ümâme (r.anhâ)’nın ilk eşi Hz. Ali (r.a.)’dır. Aslında Ümâme (r.anhâ)’nın babası Ebü’l-Âs vefat etmeden evvel kızının Zübeyr b. Avvâm (r.a.) ile evlenmesini vasiyet etmişti. Ancak Hz. Fâtımâ (r.anhâ) vefat etmeden önce Hz. Ali (r.a.)’e yaptığı vasiyette: “Ben vefat ettikten sonra evlenmelisin. Aksi takdirde gerek kendin ve gerekse benim ciğerimin köşesi yavrularım perişan olursunuz. Lâkin yabancı bir üvey annenin elinde yavrularımın ezilip hırpalanmamaları için merhum ablam Zeyneb’in kızı Ümâme Bintü’l-Âs (r.anhâ)’yı almanız uygun olur.” demiştir. Hz. Ali (r.a.) de bu vasiyeti yerine getirmiş ve Ümâme (r.anhâ) ile evlenmiştir.

Hz. Ali (r.a.) vefat etmeden önce Muğire b. Nevfel (r.a.)’e: “Benden sonra Ümâme ile evlen.” diye vasiyet etmişti. Muğire b. Nevfel (r.a.) bu vasiyeti yerine getirerek, Hz. Ali (r.a.)’in şehit edilmesinden sonra Ümâme (r.anhâ) ile evlenmiştir. Ümâme (r.anhâ) hicretin 50. yılında vefat etmiştir.

(Nurgül Dere, Hanım Sahabîler, s.173-175)