Peygamber Efendimiz’e Salavat Getirmek

Peygamber Efendimiz’e Salavat Getirmek. Peygamber Efendimiz buyuruyor: Kim bana bir kerre salât ederse Allâh (c.c.) ona on salât eder. Onun on günâhını afveder. Derecesini de on kat yükseltir.

Bazı hadîs-i şerîflerde şöyle buyurulmuştur: “Cenâb-ı Allâh’a razıyen mülâki olmak arzusunda bulunanlar (Allâhü Te‘âlâ’ya, O’nun razı olduğu halde kavuşmak isteyenler) bana çokça salâvat göndersinler.” “Tahkîka sizden bana en yakın olan kimse beni salât-u selâm ile çokça yadeden, ananlardır (Bana çokça salâvat getirenlerdir.)” “Kim bana bir kerre salât ederse Allâh (c.c.) ona on salât eder. Onun on günâhını afveder. Derecesini de on kat yükseltir.” (Buhârî) “Hakikât, Allâhü Te‘âlâ’nın yeryüzünde seyahat eden öyle melekleri vardır ki, onlar ümmetimden bana olan selâmı ulaştırırlar.” (Ahmed b. Hanbel)“Cimri o adamdır ki, yanında anılırım da bana selât etmez.” (Tirmîzi)
Yüce Allâh, Kur’ân-ı Kerim’de: “Gerçekten, Allâh ve melekleri peygambere salât ederler. Ey imân edenler, siz de O’na salât ediniz, selâm veriniz.” (Ahzab s. 56) buyurmuştur.
Ashâb (r.a.e.)’den Ka’b bin Ucre (r.a) der ki: “Resûlullâh (s.a.v.) yanımıza çıkınca kendisine “Yâ Resûlullâh (s.a.v.). Sana salât-u selâm getirilmesi gerektiğini öğrendik ama, sana salât-u selâmı nasıl getireceğiz?” dedik. Resûlullâh (s.a.v.):
“Allâhümme salli âlâ Muhammedin ve âlâ âli Muhammedin kemâ salleyte âlâ İbrâhime ve âlâ âli İbrahim. İnneke hamîdün Mecîd. Allâhümme bârik âlâ Muhammedin ve âlâ âli Muhammedin kemâ berakte âlâ İbrâhime ve âlâ âli İbrahim inneke hamidün Mecîd. (Ey Allah’ım. İbrahim’in âline salât buyurduğun, dünyada, ahirette onların şan ve şereflerini yücelttiğin gibi, Muhammed’e ve âline de salât buyur Onların da dünyada ve ahirette şan ve şereflerini yücelt. Muhakkak ki sen hamd edilmeğe lâyıksındır, yücesindir. Ey Allah’ım, İbrahim’in âline bereket verdiğin gibi, Muhammed’e ve âline de bereket ver. Muhakkak ki sen hamd edilmeğe lâyıksındır. Yücesindir.) deyiniz” buyurdu.”
(Asım Köksâl, İslâm Tarihi, c.11, s.116-117)