İbn-i Mes‘ûd (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kimin ölümü Ramazân’ın sonuna denk gelirse O cennete girer. Kimin ölümü Ârefe’nin sonuna denk gelirse o cennete girer, kim sadaka verirken ölürse o cennete girer.”
Huzeyfe (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kim Allâh (c.c.) rızâsı için “Lâilaheillallâh” dese ve öyle vefat etse cennete girer. Kim Allâh (c.c.) rızası için bir gün oruç tutsa ve o gün vefat etse cennete girer. Kim Allâh (c.c.) rızâsı için bir sadaka verse ve peşinden ölse cennete girer.”
Âişe (r.anhâ)’dan rivâyet edildiğine göre Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kim oruçlu olarak ölse kıyâmete kadar oruçlu kabul edilir.”
Câbir (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kim cuma günü veya cuma gecesi ölse kabir azâbından kurtulur. Kıyâmet günü şehidlerin üniformasiyla gelir.”
Câbir (r.a.) şöyle demiştir: “Cuma gecesi ak bir gecedir; cuma günü de ak bir gündür. Kim cuma gecesi ölse Allâh (c.c.) ona ateşten bir berat yazar. Kim de cuma günü ölse ateşten kurtulur.”
Ebû Nuaym şöyle demiştir: Birinin, hac, umre, cihad ve Ramazan orucu gibi hayırlı bir amelde ölmesi eskilerin hoşuna giderdi.
ÖLÜMDEN HEMEN SONRA CENNETE GIRMEĞE VESILE OLAN AMELLER
Ebû Ümâme (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kim, farz namazların sonunda Âyete’l- Kürsi”yi okursa ölümden başka cennet ile onun arasında perde olacak hiç bir şey yoktur.” (ölür ölmez cennete gider.)
Hz. Ali (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre: “Kim her namaz sonunda “Âyete’l-Kürsi”yi okursa, onunla cennet arasında ölümünden başka hiçbir şey kalmaz. Öldüğü zaman cennete girer.” buyurmuştur.
(Celaleddîn es-Suyuti, Kabir Âlemi, 528–529.s.)