Hz. Peygamber (s.a.v.) buyurdu:
— «Mü’minlerin bayramı beş nevidir.
— Sol taraftaki melek yazmak için günah bulamadığı gün,
— Ruhunu teslim ederken müjdeci melekler gelip: «Müjde ya mü’min! Sen Cennetliksin» dedikleri gün.
— Kabre vardığında, kabrini Cennet bahçelerinden bir bahçe olarak bulduğu gün.
— Arşürrahman altında Nebiler, Veliler ve Salihier ile beraber gölgelendiği gün.
— Kıldan ince, kılıçtan keskin Sırat Köprüsü üzerinde sorulan yedi suale cevap vererek geçtiği gün.»
Yedi sual şunlardır: 1) iman, 2) Namaz 3) Oruç, 4) Hac, 5) Zekât, 6) Kul hakkı, 7) Taharet, yani temizlik.
Eshab-ı Kiram’dan Ebu’d-Derda (ra)’e sordular:
«— İnsanlar neden bu kadar ölümden korkar ve tiksinirler.» Cevap verdi:
«— Çünkü onlar fâni dünyalarını mâmur edip ebedî karargâhlarını viran etmişlerdir. Hiç kimse mâmur bir diyardan, viran bir bel­eye gitmek istemez.»