İbnü'n Nedim ve Eşsiz Eseri El-Fihrist...

İbnü'n Nedim ve Eşsiz Eseri El-Fihrist İbnü'n Nedim ve Eşsiz Eseri El-Fihrist. Bağdat’ta yaşadığı ve orada öldüğü biliniyorsa da doğum tarihi kesin olarak belli değildir. el-Fihrist’te anlaşılacağı üzere 932 yılı civarında doğduğu söylenebilir. Bağdat’ta yaşadığı ve orada öldüğü biliniyorsa da doğum tarihi kesin olarak belli değildir. el-Fihrist’te (s.330) anlaşılacağı üzere 320 (932) yılı civarında doğduğu söylenebili[Devamı]

mtb