Bağdat Fatihi: IV Murad Han...

Bağdat Fatihi: IV Murad Han Bağdat Fatihi: IV Murad Han başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Sultan Murad Osmanlılar’ın “cihân tahtı”na çıktığı zaman, henüz 12 yaşının içinde bulunuyordu. Pederi ve biraderi gibi, o da, çocuk denilebilecek bir yaşta, “Devlet-i ebed-müddet”in riyasetine geçirildi. Fakat kendisi, Sultan Ahmedzâdelerin hepsi gibi, harikulade vasıflara sahipti. Çok ciddî bir tahsil ve terbiye görmüş; akıl, zekâ, bed[Devamı]

mtb