Hayızlı (adetli) ve nifas (lohusa) olanlara şu işler haramdır, yapamazlar: 1. Bir rek’at bile olsa namaz kılmak. 2. Şükür secdesi ve tilâvet secdesi yapmak. 3. Oruç tutmak. (Adetli ve nifas halindeyken tutulmayan oruçlar sonra kazâ edilir, kılınmayan namazlar kazâ edilmez.) 4. Karı-koca ilişkisinde bulunmak. (Bir kimse âdeti henüz bitmeden karısıyla cinsel ilişkide bulunsa, günâh işlemiş olur.) 5. Bir kapısından girip diğer kapısından çıkmak için yani geçmek için bile olsa, mescide girmek. 6. Tavâf etmek. 7. Şehvetsiz olsa bile, kocalarının, bu durumdaki hanımlarının göbek ile diz kapakları arasına dokunmaları. 8. Adetli kadının kanı 10 günden önce kesildiğinde, gusül etmeden veya tam bir namaz vakti geçmeden kocasıyla cinsî ilişkide bulunmaları. (Tam bir namaz vakti, gusül edecek ve elbisesini giyip namaz kılacak kadar bir zamandır.) 9. Bir âyetten az bile olsa, Kur’ân okumak. 10. Kur’ân’ı tutmak, dokunmak. (Adetli, loğusa (cünüp) olanların Allâh (c.c.)’un ismi geçen kitaplara dokunmaları, Zebur, Tevrat ve İncil okumaları mekruhtur.) Adetli ve loğusa olanların şunları yapmasında beis yoktur: 1. Duâ okumak ve duâ yazılı şeyleri tutmak ve taşımak. 2. Kabir ziyâreti yapmak. 3. Şehvetle de olsa, kocalarının, adetli veya lohusa hanımlarının göbekle diz kapakları arası dışında vücutlarının kalan kısımlarına dokunmaları. (Göbekle diz kapakları arasına örtü üzerinden dokunmakta, tutmakta bir mahzur yoktur.) 4. Fatiha sûresini veya duâ mânâsı taşıyan başka bir âyeti duâ niyetiyle okumak. 5. Allâh (c.c.)’u zikretmek ve tesbih etmek. 6. El ve ağızı yıkadıktan sonra bir şey yiyip içmek. (Adetli ve loğusa kadının pişirdiğini yemek ve artığını içmek mekruh değildir.) 7. Kur’ân’a bakmak. (Muhammed Alâüddin, El-Hediyyetü’l- Alâiyye, s.99-101)