• 27 Ağustos 2023 tarihinde yayınlandı.

  Bir müslüman her gün kendi kendine; o gün kaç vakit namazı camide kıldığını, bilmeden de olsa yalan söyleyip söylemediğini, kimseyi kandırıp kandırmadığını, İslâm’a muhalif bir şey yapıp yapmadığını sorması gerekir.

 • 20 Ağustos 2023 tarihinde yayınlandı.

  Geçmiş büyükler İblis’e karşı savaşmaktan gaflete düşmemişler, şeytânın hile ve tuzak noktalarını tanımak için ince eleyip sık dokumuşlardır. Bugün insanların çoğu, bu ahlâkî ilkeden habersiz bulunmaktadır. Oysa İblis bizden gaflete düşmediği gibi bizim de ondan gaflete düşmememiz gerekir.

 • 10 Ağustos 2023 tarihinde yayınlandı.

  Allâhü Teâlâ yahûdîlerin kendilerini savaşçı sayıp Ehl-i İslâm’dan adetçe çok olmakla gâlib olacaklarına dâir iddialarını reddetmek üzere: “Ey mü’minler! Sizin için iki fırkada (toplulukta) büyük alâmet vardır ki, o iki fırka birbiriyle karşılaşırlar, onlardan birisi fîsebilillah (Allâh (c.c.) yolunda) mukâtele eder (vuruşur), diğeri mütemerrid olarak (inâd ederek) mukâtele eder.

 • 7 Ağustos 2023 tarihinde yayınlandı.

  Mü’min insanlar arasında güzel ahlâkı ile temeyyüz etmelidir. Kişi ilim, hilim, vakar, muhabbet, kerem, hayır ehli olmalıdır. Cömert ve işlerinde ihtiyâtlı olmalıdır.

 • 21 Temmuz 2023 tarihinde yayınlandı.

  Taklit, fikir donukluğudur ve insanı akıl ve muhâkemeden yoksun bırakır, taklit eden kişiler mantıklarını çalıştırmazlar.

 • 13 Temmuz 2023 tarihinde yayınlandı.

  Beyaz elbise giymek müstehâbtır. Siyah elbise de öyledir. Çünkü Peygamber (s.a.v.)’in siyah bir sarığı vardı, onu bayramlarda sarardı ve sardığında ucunu arkaya doğru salıverirdi. Mekke’ye girdiğinde de siyah sarık sarmışlardı. Kişi, elbise giyiminde benzerini ölçü alırsa uygun olur. Onun için ne fazla pahalı olanını seçer, ne de fazla kötü olanını. Çünkü bunu yaparsa insanların gıybetine sebebiyet verir.

 • 8 Temmuz 2023 tarihinde yayınlandı.

  Hz. Ali (k.v.) Efendimiz Hz. Ebûbekir ve Hz. Ömer (r.a.e.)’in aleyhinde konuşulduğunu duymuştu Minbere çıkıp şöyle dedi:Takvâ sahibi olan müslümanlar bu iki zâtı sever. Bunlara ancak fâcir ve âdî olanlar kin besler

 • 4 Temmuz 2023 tarihinde yayınlandı.

  Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Lüzumsuz sözleri bırakmak, insanın İslâmî güzel huyları arasında sayılır.” Lokman Hekim’e sordular: Seni bu makama ne ulaştırdı? Şöyle anlattı: Doğru söz emaneti yerine teslim etmek, bana faydası olmayan sözü bırakmak

 • 3 Temmuz 2023 tarihinde yayınlandı.

  Abdullah b. Ömer (r.a.): “Namaz kılmaktan yay gibi, oruç tutmaktan çöp gibi olsanız da, harâm ve şüpheli şeylerden kaçınmazsanız, Allâh (c.c.) o ibâdetleri kabul etmez.” demiştir.

  İmâm Gazâli | İhyâ-u Ulûmi’d-din

 • 9 Haziran 2023 tarihinde yayınlandı.

  Nefisle mücâdele etmekten kesilen, yani nefisle mücâdeleyi başaran kişi, ibâdetlere yönelmek ister. Fakat bu kişi, ibâdetlere yönelmekten kendisini meşgul eden bazı hadiselerin kendisine arız olduğunu görür, bakar, inceler.

 • 2 Haziran 2023 tarihinde yayınlandı.

  Kadının aslî görevleri evin içindedir. İslâm, kadına asli görevi ibâdetten sonra, Allâh (c.c.)’a kulluk yapacak, toplum ve cemiyete yararlı olacak insanları yetiştirmek ve insan neslini koruma görevlerini veriyor.

 • 31 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.

  “Rahman’ın iyi kulları öyle kimselerdir ki, yeryüzünde alçakgönüllü yürürler. Cahiller kendilerine takıldıkları zaman da, onlara “selâm” deyip geçerler. Onlar mü’mînlere karşı şefkâtli ve merhametlidirler.

 • 30 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.

  Allâhü Teâlâ’nın emrine tâbi olduktan sonra Nefsin yola gelir, halkı arkaya at. Dünyalık kötü işleri bir yana it. Mevlâ’yı her şeyden önce an. Hikmet lokmalarını ye. Bunları yapmaya muvaffak olduğun zaman ağzından çıkan şeylere dikkat et

 • 23 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.

  Ebû Abdullah el-Hâris er-Razi (r.âleyh) Hazretlerinden rivâyet olundu ki Allâh […]

 • 7 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.

  Geçmiş büyüklerin güzel bir ahlâkı da büyük küçük, uzak yakın, âlim cahil demeden herkese nazik davranmaları id

 • 6 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.

  Fecr-i sâdık doğmuş yani tan yeri ağarmış, sabah namazının vakti girmiş ise, abdest aldıktan sonra sabah namazının iki rek’at sünnetini evinde kıl. Peygamberimiz (s.a.v.) böyle yaparlardı.

 • 1 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.

  Giyim kuşama haddinden fazla özen göstermek uygun olmadığı gibi tamamen ihmâl etmek de uygunsuzdur. “Zâhirî şahsiyet ve kişilik temiz elbiselerdedir” denilmiştir

 • 9 Nisan 2023 tarihinde yayınlandı.

  Yüce Allâh, Habîbi (s.a.v.)’e gösterilmesi gereken saygıyı anlatırken detaya kadar inerek şöyle buyurur: “Ey imân edenler! Seslerinizi, Peygamber’in sesinin üstüne yükseltmeyin, birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi onunla da öyle yüksek sesle konuşmayın...

 • 26 Mart 2023 tarihinde yayınlandı.

  Nebî (s.a.v.)’e gösterilecek saygı konusunda bir misâl de bizzat Yüce Allah’ın Hz. Peygamber (s.a.v.)’e Kur’ân’da hiçbir yerde ismi ile hitâb etmemiş olmasıdır.

 • 23 Şubat 2023 tarihinde yayınlandı.

  Peygamberimiz (s.a.v.), bir hadîs-i şeriflerinde: “Kadın, kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburganın en eğri yeri de, üst kısmıdır. Onu, doğrultmağa kalkarsan, kırarsın! Hali üzere bırakırsan, eğrilikte devam eder. Kadınlar hakkında, birbirinize hayır tavsiye ediniz!” buyurmuştur.

 • 19 Şubat 2023 tarihinde yayınlandı.

  Sünnetin değeri bilinmediği zaman ortaya çıkacak pek çok yanlış vardır. […]