Araştırmalar orucun, bazı hastalıkların tedavisine yardımcı olduğunu göstermiştir. Oruçluyken sinirli veya agresif olunacak varsayımı doğru değildir. Amerika’da bazı merkezlerde stres ve depresyonla başa çıkma yöntemi olarak oruçtan faydalanılmaktadır. Modern tıbbın oruca bakışı Hipokrat zamanına dayanmakta ve aslında oruç tutmanın faydaları bilimsel olarak asırlardır kabul edilmektedir. Hipokrat daha sağlıklı olmak için, bugüne kadar gelmiş birçok din de ruhu temizlemek için oruç tutmayı önermiştir. Unutulmaması gereken bir konu ise; hangi sebeple tutulursa tutulsun, oruç tutan kişinin sağlıklı olması şart koşulmuştur. İslâmiyet ay takvimini kullandığı için her yıl 11 gün, miladi takvime oranla hızlı hareket eder, bu sebeple 33 yıllık bir döngüyle Ramazan ayının tutulduğu mevsim değişiklik gösterir. Güneşin doğuşu ve batışı ekvatorda 12 saat iken, yaz aylarında 64 derece enlemde 22 saate kadar artabilmektedir. Dolayısı ile orucun etkilerini bir bölge veya mevsim için sabit tutmak imkansızdır. Standart olarak yorum yapılamasa da sağlık açısından tüm mevsim ve saatleri içine alan bölgelerden çok çeşitli bilimsel araştırmalar yayınlanmıştır. Oruç tutmanın sağlık açısından etkilerini araştıran birçok bilimsel makale incelendiğinde, sağlıklı bireylerde zarar vermek şöyle dursun, oruç tutmanın birçok faydaları gösterilmiştir. Amerikan Endokrinoloji Dergisi’nden İskandinav Romatoloji Dergisi’ne kadar birçok kaynak, orucun etkilerini incelemiştir. Bazı yayınlara göz atacak olursak; lupus, artrit, sedef, egzama, ülseratif kolit, Crohn hastalığı ve bağışıklık sistemini ilgilendiren hastalıkların tedavisi için oruç tutmanın faydaları hep olumlu olarak sunulmaktadır. Oruçluyken sinirli olduğunu belirten bireyler olduğu gibi, aslında Amerika’da bazı merkezlerde stres ve depresyon ile başa çıkma tedavisi olarak oruç kullanılmaktadır.
(Dr. Halit Yerebakan, www.sabah.com.tr/saglik/2014/06/30/depresyonun-ilaci-oruc)