Mecelle

10Mar 2021

Âdeten mümteni’ olan şey, hakikaten mümteni’ gibidir.

Bir şeyin varlığı âdeten imkan dışı ise, hakikaten imkansız sayılır.

Âdeten mümteni’ olan şey, hakikaten mümteni’ gibidir.

Misal, bir kimse bir şahsa bir hakkı ikrar etse bu ikrariyla ilzam olunur. Çünkü bu kimsenin kendi aleyhine yalan yere birşeyi ikrar etmesi âdeten imkansızdır.

22Ağu 2020

Hâcet Umumi Olsun Hususi Olsun Zaruret Menzilesine Tenzil Olunur.

Bu kaideden anlaşılıyor ki, kolaylık, sadece zaruret hâllerine inhisar etmez. Zaruret olmasa da cemiyetin ihtiyaçları, bazı kolaylıklar getirir Bu halde kıyasa aykırı olarak bazı cevazlara gidilir
Selem, istisna, icâre, bey’ bi’l-vefâ (vefâen satış) gibi akidler hep
ihtiyaç sebebiyle kabul edilmiştir Halbuki ma’dumun, yani mevcud bulunmayan bir şeyin satımı caiz olmadığından, selem ve istisna da
caiz olmamak gerekirdi.