Mecelle

22Ağu 2020

Hâcet Umumi Olsun Hususi Olsun Zaruret Menzilesine Tenzil Olunur.

Bu kaideden anlaşılıyor ki, kolaylık, sadece zaruret hâllerine inhisar etmez. Zaruret olmasa da cemiyetin ihtiyaçları, bazı kolaylıklar getirir Bu halde kıyasa aykırı olarak bazı cevazlara gidilir
Selem, istisna, icâre, bey’ bi’l-vefâ (vefâen satış) gibi akidler hep
ihtiyaç sebebiyle kabul edilmiştir Halbuki ma’dumun, yani mevcud bulunmayan bir şeyin satımı caiz olmadığından, selem ve istisna da
caiz olmamak gerekirdi.

18Ağu 2020

İki fesad teâruz ettikde, ehaffi irtikâb ile, a’zamın çaresine bakılır.

İki kötülükle karşı karşıya gelince daha hafif olan işlenir böylece daha büyük olan işlenmekten kurtulunur.

Ama iki kötülük eşitse dilediğini seçer.

Misal, annenin karnındaki çocuk doğmuyorsa ve ölecekse, annenin karnı yarılarak çocuk çıkarılır, sonra anne karnı dikilerek bu zarar ile atlatılmış olunur.