Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir Hadis-i Şeriflerinde haber verdiklerine göre; Dünyada, rahmetinin yüzde biri ile bütün mahlûkatını ni­metler içinde yüzdüren Allah (c.c.), Âhirette, rahmetinin yüzde doksan dokuzu ile mü’minlere rahmet buyuracaktır.
İşte Kur’ân-ı Kerîm’in Besmelesi, bütün bun­ları ifade etmektedir.
Bunun içindir ki: Yüce Allah (c.c.) her meş­ru işe Besmele ile başlamak edebini aziz Peygamberine (s.a.v.) tâlim buyurmuş, Peygambe­rimiz (s.a.v.) de, bunu ümmetine gereği gibi du­yurmuş; «Allah (c.c.)’ın ismiyle başlamayan her önemli iş, güdüktür, devamsızdır!» buyurmuştur.