Monthly Archives: Şubat 2021

Sahabeye Tabi Olmak Vaciptir Sahabeye Tabi Olmak Vaciptir. Resûlullah (s.a.v.)’in “Ümmetim içinde ashabımın misali yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız doğruyu bulursunuz” buyurmuşlardır. Ashâb (r.a.e.)’ni taklit etmek, ki taklit delilini düşünmeksizin kavlinde veya fiilinde ona uymaktır, vaciptir. Resûlullah (s.a.v.)’in “Ümmetim içinde ashabımın misali yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız doğruyu bulursunuz” (Beyhaki) hadisinden dolayı sahabinin görüşüyle kıyas terk edilir. […]

En Büyük Keramet İstikamettir En Büyük Keramet İstikamettir. En büyük kerâmet, Allâh’ın istediği şekilde kul olmaktır. Peygamberlik da’vâsına kalkışmaksızın hârika haller göstermek anlamına gelen kerâmet mümkün bir olaydır ama gaye değildir. Yani Allâhü Te‘âlâ’nın üstün dostluğunu kazanmış bir veli, gerektiğinde maddî herhangi bir sebebe başvurmadan alışılagelmiş hâdiselerin dışında bir takım olayların zuhûruna sebep olabilir. Hakikatte […]

Sabahları Zikir ve Tefekkür ile Uğraşmak Sabahları Zikir ve Tefekkür ile Uğraşmak başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Hâkk yolcusu, sabah namazını kıldıktan sonra Kur’ân okumaya ve çeşitli şekillerde zikretmeye, hamd ve tesbih etmeye başlar. Allâh (c.c)’un azâmetini, nimetlerini, insanın hesap ettiği ve edemediği, bildiği ve bilmediği yerlerden O (c.c.)’un lütuf ve ihsânının kendisine nasıl kesintisiz olarak […]

En Faziletli Amel: Namaz En Faziletli Amel: Namaz. Namaz, dinin direği olup imândan sonra yerine getirilmesi icâp eden ilk emir ve yapılması icâp eden ilk ibâdettir. Namaz; mükellef yani buluğ çağına gelmiş olan akıllı, kadın-erkek her Müslümana farz-ı ayn’dır. Namazın farz olduğunu inkâr eden kâfir olur.Namaz, günâh kirlerinden kalbi temizleyip gayb kapılarından girmektir. Namaz, dinin […]

Osmanlı’da İlginç Vakıflar Osmanlı’da İlginç Vakıflar. ‘Alan el’ ile ‘veren el’i buluşturan vakıf geleneği, Türk-İslam tarihinde ve Osmanlı döneminde devam eden yaşlıların bakımından, kuşlara kadar kadar geniş bir hizmete yayılan vakıflar, hayatın her alanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmıştır. Vakıf, tarih boyunca süregelmiş yardımlaşma ve dayanışma duygusunun kurumsallaşmış halidir. O halde vakıf tüm insanlığın mutluluğunu amaçlayan bir […]

Teyemmümü Öğrenelim Teyemmümü Öğrenelim. Teyemmüm, su bulunmadığında, ya da var olan suyu kullanma imkanı olmadığında, abdestsizlik, cünüplük gibi hükmi kirliliği gidermek amacıyla temiz toprağa sürülen ellerle yüz ve iki kolun mesh edilmesi şeklinde yapılan hükmi temizlik demektir. Teyemmümün hükümlerini bilmek herkese lâzımdır. Çünkü abdest ve guslün yerini tutar. Su bulunmadığı veya kullanılamadığı zaman, gusül ve […]

En Büyük Zulüm En Büyük Zulüm başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Hz. Peygamber (s.a.v.) “Zulüm üç kısımdır: Affolunmayan zulüm, peşi bırakılmayan zulüm, Cenâb-ı Allâh’ın peşini bırakması (affetmesi) umulan zulüm. Affolunmayan zulüm, Allâh (c.c.)’a şirk koşmaktır. Peşi bırakılmayan zulüm, kulların birbirlerine yapmış oldukları zulümdür. Allâh (c.c.)’un, peşini bırakması umulan zulüm ise, insanın kendine yapmış olduğu zulümdür.” buyurmuştur. […]

Faziletli Meslekler Faziletli Meslekler. Çoğunlukla şu on meslek tercih edilip faziletli görülmüştür. Selef ekseriyetle şu on san’atı tercih ederlerdi: 1. Dikicilik. 2. Ticâret, 3. Nakliyecilik, 4. Terzilik ve ayakkabıcılık, 5. Elbise temizleyiciliği, 6. Nâlincilik, 7. Demircilik, 8. Eğiricilik, 9. Avcılık. 10. Kitâbcılık [muharrirlik]Abdülvehhab el-Varak (r.âleyh) diyor ki: “Ahmed b. Hanbel bana: “Hangi sanatla iştigâl ediyorsun?” […]

Hayırlı İşlere Öncü Olalım Hayırlı İşlere Öncü Olalım başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Hayırlı işlerde ve hayır işlemede ön sıralarda bulunmak Resûlullâh (s.a.v) ile aramızda olan ahidlerden biridir. Hayra hızla varabilmek için, herkesten önce hayır işlemeye başlamalı ve insanlara örnek olmalıyız. Meselâ bir kulun halka avuç açtığını, fakat ona hiçbir kimsenin bir şey vermediğini gördüğümüzde, o […]

Hesaba Çekilmeden Kendinizi Hesaba Çekiniz Hesaba Çekilmeden Kendinizi Hesaba Çekiniz başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Adî bin Hatem (r.a.), Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’den şöyle rivâyet eder: “Allâh (c.c.), sizin herbiriniz ile tercümansız konuşacaktır. Kişi sağına ve soluna bakacak, âhirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecektir. Önüne bakacak, karşısında cehennemden başka bir şey göremeyecektir. O halde artık bir hurmanın […]