Monthly Archives: Kasım 2020

Kış Mevsimi Müminin Baharıdır Kış Mevsimi Müminin Baharıdır. Kış mevsimi, mü’minin baharıdır. Gündüzü kısadır, orucu tutar. Gecesi uzundur, onda ibâdet yapar. Allâhü Te’âlâ gece kalkıp, ibâdet edenleri Kur’ân-ı Kerîm’de, pek çok âyeti kerimede övüyor. Makam-ı Mahmûd’dan pay almanın teheccüd namazı ile olacağını bildiriyor. Bir hadîs-i şerîfte şöyle buyruluyor: “Siz seher yemeğiyle gündüz oruç tutmaya, kaylule […]

Camiler Müminin Kalesidir Camiler Müminin Kalesidir başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Bir hadîs-i şerîfte bildiriliyor ki: “Kıyâmet gününde insanlar dehşet içinde iken, onlar nurdan tahtlar üzerinde endişesiz olarak oturacaklardır.” Başka bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmuştur: “Allâhü Te’âlâ kıyamet günü “Benim komşularım nerede?” buyuracak. Melekler, “Senin komşuların kimlerdir.” diyecekler, Allâhü Te’âlâ, “Benim komşularım camileri âbâd edenlerdir.” buyuracaktır.” […]

Çocuk Yetiştirmede Dikkat Edilecek Hususlar Çocuk Yetiştirmede Dikkat Edilecek Hususlar. Çocuklarını küçükken ilim meclisine, sâlihlerin sohbetine, cömertliğe ve diğer güzel ahlâklara, sâlih amellere alıştırmalıdır. Böylece daha küçükken huy edinirler, alışırlar Erkek çocuklara, ipek kaftan, takke, kuşak ve sâir ipekli elbiseler giydirmemelidir. Erkeklerin ipek giymesi caiz değil, haramdır. Kadınlara helâldir. Erkek çocuklara giydiren günahkâr olur. Saf […]

Dinlerarası Diyaloğun Hedefi Dinlerarası Diyaloğun Hedefi. Dinlerarası diyalog ile Hıristiyanlığın da hak bir din olduğu, korkulacak bir şey olmadığı konusu işlenerek, Müslümanların Hıristiyanlara karşı olan husumetini kırmayı gaye edindiler. Müslüman halkı Hıristiyanlaştırmak için faaliyet gösteren misyonerler, Ortadoğu’da büyük bir dirençle karşılaştılar. Bunu kırmak için, bu bölgede yaşayan Müslümanların, dini şuurunun yok edilmesi gerekiyordu. Dinlerarası diyalog […]

Kimlere Rabıta Edilmez Kimlere Rabıta Edilmez. Rabıta ne değildir? Rabıta şirk midir? Rabıta nasıl yapılır? Rabıta yapmanın asıl amacı nedir? Rabıtayı nasıl anlamalıyız? Peygamber Efendimiz (s.a.v) zamanında örnekleri var mıdır? Rabıta ile ilgili bilinmesi gerekenler… Râbıtaya yetkili olmadan kendine râbıta ettireler büyük zarardadırlar. Bu işin zararı, hem kendisine râbıta ettirene hem de râbıta edenlere erişir.Kendilerine […]

Ashab-ı Kiram’ın Nebi  Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den Gelen Şerefleri Ashab-ı Kiram’ın, Nebi  Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den Gelen Şerefleri. Ehli Sünnet uleması, istisnasız bütün ashabın adalet ve sadakatine ittifak etmiştir.  Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’i her varlıktan daha fazla sevmek ve saymak lazımdır. O (s.a.v.)’in temiz âlini ve mübarek Ashâbı (r.a.e.)’i sevmek şarttır. Onların şereflerini Cenâb-ı Hâkk şöyle […]

İmanımızı Korumak Temel Vazifemizdir İmanımızı Korumak Temel Vazifemizdir. İslâm Şeriati’nin hükümlerini kalp ile tasdîk ve dil ile ikrar etmeye îmân denir. “Hepimizi ve Kâinatı yaratan Allâh Te‘âlâ Hazretleri tarafından Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in getirip tebliğ ettiği şeyleri, İslâm Şeriati’nin hükümlerini kalp ile tasdîk ve dil ile ikrar etmeye îmân denir. İman tasdîk ve ikrardan ibarettir. Bu […]

Psikiyatri İlmi Öncülerinden: Ebu Zeyd Belhi Psikiyatri İlmi Öncülerinden: Ebu Zeyd Belhi. Ebû Zeyd; fizik, astronomi, matematik, târih, coğrafya, tıb, edebiyat, fıkıh ve kelâm ilimleri ile ilgili altmışa yakın eser yazdı. Suvar-ul-akâlîm-il-İslâmiyye adlı eserinde yerin resmini kullanan ilk İslâm âlimidir. İsmi Ahmed bin Sehl el-Belhî olup, künyesi Ebû Zeyd’dir. 849 (H. 235) senesinde Belh’e bağlı […]

Niyet İle İlgili Amellerin Tafsilatı Niyet İle İlgili Amellerin Tafsilatı. Ameller genel olarak üç kısımdır: 1. İbadetler 2. Günahlar 3. Mübahlar Âmeller her ne kadar fiil, söz, hareket, sükûn, celb, fikir ve zikir gibi sayılamayacak kadar çok kısma ayrılabilirse de günâhlar ve mübâhlar kısmını ele alacağız:Birinci kısım günâhlardır. Nhttps://www.mevlanatakvimi.comiyet, günâhı günâhlıktan çıkaramaz. Bu bakımdan cahil […]

Her Müslümanın Dikkatle Kaçınması Gereken Hususlar Her Müslümanın Dikkatle Kaçınması Gereken Hususlar başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Ehl-i Sünnete uymayan (bozuk) i’tikatlar, Sâlih amelleri terk etmek, Niyette ve işlerinde doğruluktan ayrılmak, Günâhta ısrar etmek (Günâh işlemeye devam etmek), İslâm nimetine şükrü terk etmek, Îmânsız ölmekten korkmamak, Başkalarına zulmetmek, Sünnet üzere okunan ezâna icâbet etmemek, Dîne aykırı […]