Monthly Archives: Temmuz 2020

Arefe Günü Kılınacak Namaz Arefe Günü Kılınacak Namaz başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Nesâi ve diğerlerinin bildirdiği sahih hadîste Nebî (s.a.v.): “Umarım ki, Arefe günü tutulan oruç, iki senelik günâha keffâret olur; biri geçmiş, diğeri gelecek senenin günâhlarıdır.” buyurmuştur. Beyhâki’de: “Arefe gününün orucu, bin gün oruca eşittir.” hadîs-i şerîfi yer alır. İmâm Hibbetullah’ın Saîd bin Müseyyeb’den […]

Teşrik Tekbirleri Teşrik Tekbirleri Kurban bayramının arefe gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazlardan sonra okunan bir duadır. Kurbân bayramının arefe gününün sabah namâzından i‘tibâren bayramın dördüncü gününün ikindi namâzına kadar (ikindi dahil) yirmi üç vakit farz namâzlardan sonra bir def‘a: “Allâhü ekber, Allâhü ekber, Lâilâhe illâ’llâhu […]

Kurbanın Bedelini Sadaka Vermek Yeterli mi? Kurbanın Bedelini Sadaka Vermek Yeterli mi? Adlı yazımızda kurban ibadetinin fazileti anlatılmaktadır. Selef büyüklerinden birinin âdeti, bir koyunun değerini fakirlere sadaka vermekti. Madem ki, kurban bana vâcib değil, niçin bir hayvanın canına kıyayım derdi.Rü’yâda, kıyâmeti gördü. İnsanlar bineklerine binmiş, melekler onları Cennete götürüyor, kendisi ise yaya olarak gidiyordu. Sebebini […]

Anne-Baba ve Kocaya İtaat Anne-Baba Ve Kocaya İtaat başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Anaya babaya iyilik etmek, (nafile) namazdan, oruçtan, hac ve umreden, Allâhü Te’âlâ’nın yolunda cihattan daha efdaldir.” Mü’min, sesini ana-babasının seslerinin üstünde yükseltmez, onlarla yüksek bir şekilde konuşmaz. Onlara dinde mubâh olan şeyde itaat eder. Ananın hakkı babanın hakkından daha […]

Hacerül Esved Hacerül Esved. Kara taş olarakta bilinen cennet taşı Hacerül Esved ile ilgili yazımızı istifadenize sunuyoruz. Hz. Alî (r.a.)’in şöyle dediği anlatılır: “Resûlullâh (s.a.v.) ile Allâh (c.c.)’un Beyt-i Haram’ını tavaf ediyordum. Şöyle dedim: “Anam, babam sana feda olsun yâ Resûlallâh! Bu Beyt nedir?“Bunun üzerine şöyle buyurdu: “Yâ Ali, Allâhü Te’âlâ bu Beyt’i ümmetimin günâhlarına […]

Bir Zamanlar Kaç-Göç Vardı-2 Bir Zamanlar Kaç-Göç Vardı-2. Dünkü yazımızın devamı olan Bir Zamanlar Kaç-Göç Vardı-2 Asr-ı Saadet devrinden ve yakın tarihimizden örneklerle kadın erkek ilişkilerinin nasıl olması gerektiğine dair bize önemli bilgiler sunmaktadır. Parklar, çay bahçeleri, lokantalar, tiyatrolar, tramvaylar ve vapurlarda hanımlar ile erkekler karı-koca bile olsalar ayrı ayrı otururlardı. Arada gerekirse çocuklar veya […]

Bir Zamanlar Kaç-Göç Vardı-1 Bir Zamanlar Kaç-Göç Vardı-1 başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Eskiden tramvaylarda, vapurlarda, tiyatrolarda, çay bahçelerinde hanımlara mahsus kısım bulunurdu. Erkekler buraya ayak basamazdı. Müslüman âleminde evler, harem ve selâmlık olmak üzere iki kısımdan teşekkül ederdi. Selâmlık, evin erkeğinin, erkek misafirleri kabul ettiği yerdir. Buraya hanımlar girmez. Harem ise hanımların yaşadığı, sadece evin […]

Yol Göstermek Farzdır Yol Göstermek Farzdır. İyiliği emredip kötülükten alıkoymak her müslümanın görevidir. İyiliği emredip kötülükten alıkoymak farzdır. Özürsüz onu bırakan Yüce Allâh (c.c.)’a karşı gelmiş olur. Yüce Allâh (c.c.) buyuruyor ki: “İçinizden sizi hayır yapmaya çağıracak iyiliği emreden ve kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun.” (Al-i İmran s. 104) Bu Âyet-i Celile iyiliği emredip, kötülükten […]

Zilhicce’nin İlk On Günü Duaları Zilhicce’nin İlk On Günü Duaları. Zilhicce ayı, Kurban Bayramı’na 10 gün kala başlamaktadır. Kurban Bayramı’nın bulunduğu aya Zilhicce ayı denmektedir. Zilhicce ayı, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır.  Tergîb-i Hamîdî’de geçtiğine göre bu günlerde şu duâlar yapılabilir:1- Lâ ilâhe illâllahü vahdehû lâ şerike leh lehül mülkü ve lehül […]

Hacca Gidemeyenlere Teselli! 22 Temmuz 2020 Mevlana Takvimi yazımız, Hacca Gidemeyenlere Teselli! başlıklı olup zilhicce ayının fazileti ile ilgilidir. Hz. Âişe-i Sıddîka (r.anhâ) vâlidemiz, rivâyet ettikleri hadîste, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in şöyle müjde verdiklerini haber veriyorlar: “Zilhicce’nin ilk on gününün gecelerinden birini ihyâ etmesi, o kimsenin bir seneyi hacc ve umre ibâdetiyle ihyâ etmesi gibidir. Bu […]