Monthly Archives: Mart 2020

Son devrin büyük âlim ve velîlerinden olan Şeyh Muhammed Esad (k.s.) Efendi’nin çocukluk demleri, doğduğu yer olan Erbil’de geçmiştir. İlk tâhsilini 23 yaşında iken 1870 senesi Erbil ve Deyr’de ikmâl ettikten sonra, 1875 senesinde, mânevî bir işaretle Nakşî meşâyihinden Taha’l Hariri (k.s.) Hazretleri’ne intisab ederek, bâtın (kalp) ilimlerinde de büyük bir başarı elde etmiş, Üstadı’nın […]

Mal sevgisinin sebebini üç şeyde toplayabiliriz: Birincisi, evlât ve akrabaya fazlaca düşkün olmaktır. Bunun ilâcı, evlât ve akrabayı yaratan, onlarla beraber onların rızkını da yaratmıştır, gerçeğini düşünmektir. Nice çocuklar var ki babalarından herhangi bir mala vâris olmamış, fakat hal ve durumu, büyük bir servete vâris olan kimseden daha iyidir. Ayrıca şöyle düşünmek gerekir. Eğer müttakî […]

Allâhü Te’âlâ, sevgili peygamberini övmek ve O (s.a.v.)’e vermiş olduğu nimetini göstermek için kendisine hitaben, “Şüphesiz sen büyük ahlâk üzere gönderilmişsin.” (Kalem s. 4) buyurmuştur. Bir kişi Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’ e ahlâktan sordu. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) de: “Affa sarıl, marufu emret ve cahillerden yüz çevir.” (Araf s. 199) âyetini okuduktan sonra: “O ahlâk; gelmeyene gitmen, […]

Sa’d b. Muaz (r.a.) Evs kabilesinin efendisidir. Annesi; sahabe hanımlardan Kebşe binti Rafı (r.ânhâ)’dır. Bedir Savaşı’na katıldığı hususunda ittifak vardır. Hendek Savaşı’nda okla vurulmuş, bundan sonra Beni Kurayza’da hükmedene kadar veya bu konuda davetine icâbet edilene kadar bir ay daha yaşamış, sonra yarası azmış ve vefât etmiştir. Bu hâdise 5. yılda olmuştur. Cenazesi çıktığı zaman […]