Monthly Archives: Ekim 2019

yy.’da, İslâm âleminde yetişmiş büyük matematik ve astronomi âlimidir. Matematik başta olmak üzere, ömrünün büyük kısmını astronomik gözlemler yapmak, eser te’lîf etmek ve ders vermekle geçirdi. Matematik ve astronomideki hizmetleriyle ilim târihinde önemli bir yer tutan Ebü’l-Vefâ, trigonometriye (müsellesât), tanjant (zıl), kotanjant (zıllüt-temâm), sekant (tâti’) ve kosekantı (tâ-ti’ut-temâm) kazandırdı. Zamanına kadar hiçbir matematikçinin yapamadığı hassaslıkta […]

Ebû Hureyre (r.a)’den, Resûl-i Ekrem (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kur’an-ı Kerim’i öğreniniz, sonra okuyunuz. Çünkü Kur’an’ı öğrenip okuyan ve teheccüd namazlarında onu okumaya devam eden kimse, içi misk dolu olup, kokusu evin her tarafına yayılan bir kaba benzer. Kur’an-ı Kerim’i öğrenip uyuyan kimse ise ağzı kapatılmış misk kabına benzer.” (Tirmizi, Nesei) Yani Kur’an-ı Kerim’i okuyan, onu […]

İmâm Alî (r.a.) hazretlerinden rivâyet olundu. İbni A’bude şöyle buyurdu: “Sana kendimden ve Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in kızı Hz. Fâtıma (r.anhâ)’dan konuşayım! Hz. Fâtıma (r.anhâ), Peygamber (s.a.v.) Efendimiz ehlinin en sevimlisiydi. Ve benim yanımda öyleydi. Ve ben, “Evet! (Anlat) dedim. Hz. Alî (r.a.) buyurdu: “Hz. Fâtıma (r.anhâ) bir gün değirmen çekti, un öğüttü; değirmen elinde iz […]

Cerîr (r.a.) anlatıyor: “Sabahın erken vaktinde, Allâh Resûlü (s.a.v.) ile birlikte otururken yalınayak ve üzerlerine aba giyinmiş, kılıçlarını kuşanmış, Mudarlı bir topluluk geldi. Allâh Resûlü (s.a.v.) onların fakirliklerini görünce duygulandı, yüz rengi değişti. İçeriye girdi, sonra dışarı çıktı ve Bilâl (r.a.)’e ezân okumasını emretti. Bilâl de ezânı okudu, kamet getirdi. Efendimiz (s.a.v.) namaz kıldırdıktan sonra, […]

Ebu’l-Leys (k.s.) merhum der ki: “Abdest alan kimseye lâyık olan, abdestini tazim ile almak ve Cenab-ı Hakk’ı ziyaret murad ettiğini bilmektir. Allâhü Teâlâ’nın huzuruna kirli ve suçlu gitmemek için de lâyık olan, önce bütün günâhlardan tevbe etmek, sonra abdest almaktır. Çünkü Hakk Teâlâ Hazretleri, su ile yıkanmayı günâhlardan yıkanmaya alâmet kılmıştır. Bunun için evvelinde Cenab-ı […]

Ali Ramiteni hazretleri buyuruyor ki: Salih bir kimse olabilmek için şunları yapmalı: Allâh (c.c.)’u çok hatırlamalı. Allâhü Teâlâyı hatırlamak için söylenecek en faziletli söz “La ilâhe illallah” demektir. Bunu söylemeye devam eden, ihlas sahibi olur. İhlas; bütün işlerini Allâh (c.c.) rızası için yapmak, dünyaya ait mal ve makamlardan hevesini kesip ahireti istemektir. İhlaslı kimse; “Benim […]

İlim adamları üçe ayrılır: Şahsına ve ilmine güvenilen âlim, Allâh (c.c.)’u, O (c.c.)’un emir ve âyetlerini bilen, Allâh (c.c.) korkusunu ciddiye alan, din konusunda perhizkâr, dünyevi değerleri önemsemeyen, Şânı Yüce Allâh’ın rızasını her şeyin üstünde tutan kimsedir. Dil ve mantığı iyi kullanan âlim; dinî hakikatları isbat etmek ve bid’at ateşini söndürmekle yükümlü olandır. O, kelâmcıları […]

Bugün “Dünya Kız Çocukları Günü” sebebi ile klişe sloganlar havada uçuyor. “Kız çocuklarımız okumalı, özgür olmalı, hayallerini gerçekleştirmeli…Yirmi yıl önceki sloganlar… İstisnaları saymazsak kızlar artık okuyor, gayet özgürler ve hayallerini gerçekleştirmeleri içini kapılar açık. Her yerde onlara pozitif denilen bir ayrımcılık mevcut. Genel olarak baktığımızda kızların artık problemleri bunlar değil. Çağımızın kızları fazla özgürlüğün getirdiği […]

Erkek veya kadının, bakması haram-ı galîz, haram-ı hafif veya mekruh olan yerlerini zaruretsiz tutmaları caiz değildir. Erkeklerin ihtiyar kadınların elini sıkması veya ihtiyar kadınların erkeklerin ayağını oğması, şehvetten emin ise caizdir. Murdar olmuş hayvan leşi, kan ve şarap gibi aynî haram olan şeyleri tutmak elin âfetlerindendir. Zekât alması caiz olmayanların zekât, sadaka-ı fıtır, adak ve […]

Hicr ibn-i Adiyy (r.a.) fâziletli sahabe (r.a.)’den olup Hz. Alî (r.a.)’in yârânının a’yânından idi. Kaadisiyye muharebesinde Hz. Ali ile Cemel ve Sıffîn vak’alarında bulunmuştur. Ziyâd bin Ebîhi’nin Irak valiliğinde kötü yaşayışa başladıkta Hz. Hıcr (r.a.) ona itâat etmeyip vaat etmeyip meselâ hutbelerde Hz. Osman (r.a.)’e duâ ve Hz. Ali (r.a.)’e kötü söylemeğe devam eylediğinde Hz. […]