Monthly Archives: Ekim 2018

Akıllı kimse, sözü tartmalı. Söylediği sözü, daima yerinde söylemelidir. Resûlullâh (s.a.v.) rüzgâra lanet eden birini gördü. Şöyle buyurdu: “Bir kimse, ehli olmayan (lanete layık olmayan) bir şeye lanet ederse, sonunda lanet kendisine döner.” Ebû Melih, babasından naklen, şöyle anlattı: Resûlullâh (s.a.v.)’ın ashabından biri, üzerinde olduğu hayvanın ardına binmişti. Bir ara, hayvan tökezledi. Bunun üzerine o kimse: […]

Osmanlı padişahlarının üçüncüsü olan Sultan I. Murad Han Bursa’nın fethedildiği 1326 senesinde dünyaya gelmiştir. Annesi Nilüfer Hatun’dur. Babası Orhan Gâzi’nin 1362’de vefatı üzerine tahta çıktı. Yirmi yedi sene süren hükümdarlığı boyunca zaferden zafere koşmuş babasından bir beylik halinde aldığı emaneti devlet haline getirmiştir. Bizzat iştirak ettiği otuz yedi muharebede hep muvaffak olarak mağlubiyet yüzü görmemiştir. […]