Monthly Archives: Ağustos 2018

Alimler Kur’an-ı Kerim’i okumanın, altı zahiri, altı bâtinî âdâbı olduğunu söylemişlerdir. Zahiri edepler: 1. Gayet hürmetle ve abdestli olarak kıbleye karşı oturmak, 2. Okurken acele etmemek ve tecvitle okumak, 3. Zorla da olsa ağlamaya çalışmak, 4. Rahmet ayetleri gelince rahmet ve af dilemeli, azab ayetleri gelince Allâh (c.c.)’e sığınmalıdır. Çünkü ondan başka kurtarıcı yoktur. Allâhü Te’âlâ’yı teşbih ve takdis […]

Peygamberimiz (s.a.v.), döşeğinde uyumak istediği zaman, sağ yanının üzerine yatar, sağ elini sağ yanağının altına koyardı. Karnının üzerine (yüzükoyun) yatan bir adama rastlayınca: “İşte bu, Allâh’ın hiç sevmediği bir yatıştır!” buyurdu. Hiçbir zaman ayaklarını meclisinde bulunanların önüne doğru uzattığı görülmemiştir. Toprak üzerinde oturur, yemeğini de yerde yerdi. “Ben kulun oturduğu gibi oturur, kulun yediği gibi yerim! […]

Hz. Peybamber (s.a.v.)’in yolda yürüyüşü hususunda Hz. Ali (r.a.), önüne eğilerek yürürdü demiştir. Ebu Hureyre (r.a.) diyor ki: Hz. Peygamber (s.a.v.) yürürken zariflik için mübarek ayaklarının ucuna basarak değil, âdet olduğu üzere tümüne basarak yürürdü. Tirmizî (r.h.), Ebu Hureyre (r.a.)’ın şöyle anlattığnı söylüyor: Ben Resûlullâh (s.a.v.) kadar süratli yürüyen bir kimse görmedim. Sanki yeryüzü ona […]

Bu garantiyi herkes elde etmek ister ve tarikat da bu garantinin elde edildiği İhsân mertebesine ermenin yoludur. Bu dünyada kim istemez garantiyi? Bugün Türkiye’nin en zengini olan kişi birine: “Senin hayat boyu bütün geçimin bana ait. Her ay sana şu miktarda para vereceğim” diye teminat verse o kişi hayatını maddi açıdan garantiye aldığı için memnun […]

Hanefî imamlarından Muhammed ibni Abdül Melik el Buharı Sultan’a hitaben: «Sen bir din için savaş ediyorsun ki Cenâb-ı Hak onu muzaffer ve diğer dinlere galib kıla­cağını va’d buyurmuştur. Umulur ki Cenâb-ı Hak bu zaferi senin nâmına yazmıştır. Cuma günü öğleyin düşmanla buluş ki, o zaman mü­cahitler türbede dua ederler. O saatte dualar icabete yakındır» dedi. […]

Yağ asitleri, karbonhidratlar gibi birçok değişik besin kaynakları en ideal oran ve miktarda anne sütünün birleşiminde yer alır. Bu değişik besin kaynaklarının içerikleri de bebeklerin özgün ihtiyaçlarına uygundur. Örneğin inek sütünde bulunmayan ve insan beyninin gelişiminde önemli rolü olduğu bilinen amino asit anne sütünde mevcuttur. Mükemmel bir besin kaynağı olması dışında anne sütü bebekleri hastalıklardan […]

Bu hususlardan bir tanesi «Allâh (c.c.) Gafur ve Rahimdir (Çok affedici ve merhametlidir.) Benim günahım, O’nun (c.c.) yanında ne değer taşır ki?» demektir. Şüphesiz Allâh (c.c.) affedici ve merhametli olmakla beraber, kahhâr (kahredici) ve intikam alıcıdır da. Muhakkak mağfiret olunacağımızı nereden biliyoruz? Kahr ve intikamına da uğrayabiliriz. Aşağıdaki âyetten de anlaşıldığı üzere, Allâh (c.c.) geçmiş […]

Uğursuzluk “insan ve hayvanlarla diğer bazı nesnelerin hareket, ses ve duruşlarını uğursuz sayma” şeklinde de tanımlanır. Uğursuzluk bağlamında güvercin, karga, baykuş ve hüdhüd gibi kuşların uçuşundan anlam çıkarma anlayışı çok eski bir geçmişe sahip olup Bâbil ve Mısırlılar gibi yahudi ve hristiyanlarda da mevcuttu. Câhiliye Arapları kuşların yanı sıra bir kısım özellikler taşıyan insanlarla kulağı […]

Ebu Hureyre (r.a.) şöyle anlatıyor: Allâh Rasûlü’nün ailesine ait hiç bir evde ne ekmek ne de yemek pişirmek için ateş yakılmadığı olurdu. Bu hâl bazan bir ay, bazan da iki ay böyle devam ederdi. Dinleyenler “Peki ne ile yaşıyorlardı, ey Ebu Hureyre?” diye sordular. Ebu Hureyre (r.a.), “Hurma ve suyla geçinirlerdi. Bir de, ensardan bir […]