Monthly Archives: Mart 2018

Sultan 2. Abdülhamid Hân, siyonizm tehlikesini çok iyi gören devlet adamıdır. Osmanlı tahtına çıkınca ilk icraatı, Filistin’in bütün topraklarını, sarayın (Osmanlı Hânedanının) mülkü hâline getirmek olmuştur. Böylece Filistin’de toprak satışı kesin olarak önlendi. Ayrıca Filistin’e, 33 senelik saltanatı esnasında tek bir Yahûdînin girmesine izin vermedi. Siyonizm teşkilâtının lideri Dr. Theodor Hertzel, birçok defa Saraya ve […]

Sultan Abdülhamîd Han, şehzadeliği sırasında zamanını ibâdetle, din ve fen ilimlerini öğrenmek, ata binmek, silâh kullanmak ve spor yapmakla değerlendirdi. Çok kültürlü, şahsı için iktisatlı, hayır ve hasenâtı için pek cömert, ileri görüşlü, dış siyâsette fevkalâde maharetli, yerli ve yabancı basını devamlı tâkib eder, her şeyi iyi öğrenmek isterdi. Fevkalâde bir zekâ ve hafızaya sahipti. […]

Başta Peygamber (s.a.v.) Efendimizin ve Allâh’ın bütün salih kullarının mezarlarını ziyaret etmek sünnettir. Onlardan dua ve vasıta kılarak yardım talep etmekte bir sakınca yoktur. Çünkü, her müslüman kesinlikle biliyor ki, ziyaret edilen zat da Allâhü Te‘âlânın bir kulu, yarattığı aciz bir mahlukudur. Allâh (c.c.)’ün rıza ve iradesi olmadan, ne kendilerine ve ne de başkalarına yarar […]

Cenab-ı Hakk Kur’an-ı Kerim’de “Bunda işin iç yüzüne bakabilen feraset (Anlayışlılık, çabuk seziş) sahipleri için birçok âyet vardır”(Hicr s.75) buyurmuştur. Yani Allâh (c.c.)’ün dostları ve düşmanları üzerinde ortaya çıkardığı alâmetleri iyi bilen kimseler için pek çok ibretler vardır demektir. Ebû Saîd-i Hudrî (r.a), Resûlullâh (s.a.v)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Müminin ferasetinden sakının. Şüphesiz o yüce Allâh […]

Ebu Hayye kızı Hayye (r.anha) şöyle anlatıyor: Bir öğle vakti evime bir adam geldi. Ona “Ey Allâh’ın kulu! Bu sıcakta ne geziyorsun?” diye sordum. Adam “Ben ve bir arkadaşım kaybolan bir devemizi arıyorduk. Arkadaşım şu anda aramayı sürdürmektedir. Bense gölgeleneyim ve biraz da su içeyim diye buraya geldim” dedi. O sırada evde bir miktar ayranımız […]

İslâm toplumunda ilk tercüme hareketini başlatan ve kimyâ ilminin öncülerinden sayılan Emevî emîridir. Aynı zamanda Hz. Muâviye (r.a.)’ın torunudur. Hâlid bin Yezîd’in çok zeki, yiğit, cömert, güçlü bir hatip ve dindar bir kimse olduğu ifade edilir. İlk Müslüman kimyâcı olarak bilinen Hâlid bin Yezîd ilmî çalışmaları yanında İslâm dîninin emirlerine titizlikle uyar, yasaklarından şiddetle kaçınırdı. […]

Câbir b. Zeyd (r.a.) şöyle anlattı: Resûlullâh (s.a.v.)’in ashabından biriyle ok atışı yapıyorduk. Bir gün beni bulamayınca şöyle dedi: “Sana ne oldu ki görünmedin; ağırdan alıp gelmedin?” Özrümü anlatınca şöyle dedi: “Resûlüllah (s.a.v)’den duyduğum bir hadîsi sana anlatayım, okçuluk üzerine sana yardımı olur. İyi dinle, olur mu?” Olur, dedim. Resûlullâh (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu anlattı: “Allâhü […]

Derisine dövme yaptıran ve yapan kadına; başkasının saçını kendi saçına birleştirip uzatan yahut başkasına bu işi yaptırana… (Müslim-Tirmizî). Faiz alanlara, verenlere onun kâtipliğini ve şahitliğini yapanlara… (Tirmizî). Şarap içene, içirene, onu imâl edene, ettirene, onu satana, satın alana, ondan gelen kazancı kullanana, onu taşıyana ve kendisi için taşınılana… (Tirmizî). Babasına kötü söz söyleyene… (Müslim) Canlılara […]

Tam adı Ebû Alî Muhammed bin Hasan bin Hasan olan İbnü’l Heysem Basra’da doğdu, ve tahsilini yine burada yaptı. Ortaçağ’ın en büyük fizikçisi, matematikçi, astronom ve çok büyük bir mühendistir. Matematik ve astronomiyle ilgili araştırmalarından önce optik alanında devrim sayılan çalışmalarıyla tanınmıştır. Matematiksel analizle olgunun fiziksel boyutunu da işin içine katarak düzenlediği ayrıntılı deneylerle modern […]

Ramazân-ı Şerîf’in karşılayıcısı durumunda olan mübârek aylardan Receb ayının ilk cum’a gecesine Regâib gecesi denir. Bu geceye Regâib gecesi denmesinin asıl sebebi şudur: Bu gecede Peygamberimiz (s.a.v.)’e hâs bazı ma’nevî ihsânlar vâki olmasıdır ki bunun şükür ifâdesi olarak Peygamberimiz (s.a.v.) on iki rek‘at namâz kılmışlardır. Resûlullâh (s.a.v.): “Bir kimse Recebin ilk perşembe gününü oruç tutup o günün gecesinde […]