Monthly Archives: Haziran 2017

Cenab-ı Hakk âyet-i kerîmede şöyle buyurur: “Mü’minlere söyle ki: Gözlerini sakınsınlar, mahrem yerlerini de koru- sunlar. Böylesi onlar için daha temizdir. Şüphe yok ki Allah yaptıkları işlerden çok iyi haberdar olandır.” Yüce Allah görülmemesi gereken şeyleri setredip örtme- yi söz konusu ettikten sonra; “mü’minlere söyle ki: gözleri- ni sakınsınlar” buyruğu ile görmekle ilgili hususu söz konusu […]

“Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsân eder. Ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah’a güvenirse O, ona yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine ge- tirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.” (Talak s. 3) Her işimizde Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendi- mize uyarak Cenab-ı Hakk’ın zâtına tevekkül etmenin vâcip olduğunu bildirmek üzere […]

Bir Hadîs-i Şerif’te: “Ramazân bayrâmından sonra altı gü n oruç tutan bir kimse, bir sene boyunca (oruç) tutmuş gibi olur. Kişi bir iyilikte bulunursa, kendisine bunun on katı verilir.” buyurulmuştur. (İbn-i Mâce ve Nesâî) Taberânî’nin rivâyetinde şu ziyâde vardır: Allâh Resûlü (s.a.v.) böyle buyurunca Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a.) Efendi- miz (s.a.v.)’e: “Ey Allâh’ın Resûlü! tutulacak bir […]

Adiyy bin Hâtem, hicretin yedinci yılında kabîlesi nâmına sefaretle Medine’ye gelmiş ve kabilesi halkının müslüman olduklarını Resûlullâh (s.a.v.)’e arz etmişti. Herkes Hazret-i Peygamber’e verdikleri vergiyi Halîfe Ebû Bekir Radıyallahu anh’den esirger iken, zekâtını hesab edip Hazret-i Ebû Bekir huzuruna takdim eden zât Adiyy bin Hâtem olmuştur. Kavmi de kendisini takip etmişdi. Adiyy bin Hatem hazretleri […]

Kadının kocasının yanındaki kıymetini ve gönlündeki muhabbeti artıran şeyler şunlardır: Kocasına ikramda bulunmak, baş başa ve cima isteği olduğunda emirlerine itaat etmek, onun menfaatlerini korumak, ona zarar verecek şeylerden sakınmak, çocuğunu terbiye etmek, evde kalmaya razı olmak, evin dışına çok az çıkmak, kocasının yanında edepli davranmak, onun sırrını saklamak, emirlerine tahammül etmek, yemek vakitlerinde yemeği […]

Hz. Osman (r.a.) şehid edildiği gün, kendisi evinin muhasara edildiğini anladı. Muhasara edenlere hitaben, “Hak teâlâya yemîn ediyorum ki, siz bilmiyorsunuz. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Medine’ye teşrîf etti. Rûme kuyusundan başka içilecek tatlı su yoktu. “Kim Rûme kuyusunu satın alır, kendi kovası ile müslümanların kovasını aynı tutarsa, ona Cennetteki kovası, Rûme kuyusundaki kovasından hayırlı olur” buyurdular. […]

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “Bayramlarınızı tekbîrler ile şenlendiriniz” “Kim bayram günü üç yüz kere “sübhânellahi ve bi- hamdihi” der ve sevabını ölmüş müslümanlara bağışlarsa, her müslüman ölünün kabrine bin nûr iner ölünce Allâh kendi mezarına da bin nûr gönderir.” Ramazan Bayramı sabahı, Allah (c.c.), melekleri yeryü- züne indirir. Onlar sokak başlarına dikilerek insanlardan ve cinlerden […]

Abdest namazın sahih olmasının bir şartıdır. Namaz kılınmak istendiğinde, hükmen temiz olmayan kişinin ab- dest alması farzdır. Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Ey İman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı meshedip, topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın.” (Mâide s. 6) Abdest, önemli bir ibâdet olan namaz için Allah (c.c.)’un huzuruna çıkmadan önce, hem görünen […]

Yüce İslâm dininin itikadi esaslarından biri de meleklerin varlığına îman etmektir. Allâhü Te‘âlâ’ya îman ettiği halde, meleklerin varlığına inanmayan kimse kafirdir. Melekler, Allâhü Te‘âlâ’nın verdiği ölçü içerisinde, gözle göremedi- ğimiz nurani varlıklardır. Peygamberliğe, vahye ve itikad edilmesi gerekli dini esaslara îman etmek, ancak meleklere îman etmekle mümkündür. Bunun için müslümanın amen- tüsünde Allah’a (c.c.) îmândan […]

Kadir gecesi 4 rekat namaz kılınır. Her rek’atte Fâtihâ’dan sonra 7 İhlâs sûresi okunur. Namazdan sonra da 70 kez istiğfâr edilirse biiznillah mağfiret olunur. Bu gece bol bol “Subhanallâhi ve’l hamdulillâhi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber” virdine devam edilmelidir. Ayrıca bu gece tesbih namazı kılınması fazîletlidir. Nebî (s.a.v.) buyurdu ki: “Kadir gecesinde bir ker- re […]