Monthly Archives: Aralık 2016

Rivâyet olundu ki: Âdem (a.s.) cennetten ihraç olunduğu zamanda nazar edip gördü ki; arşda ve cennetin her mevki’inde Hakk Te‘âlânın ism-i şerîfi yanında Muhammed (s.a.v.) ism-i şerîfi yazılı idi. Dedi: Ya Rabb! Bu Muhammed (s.a.v.) kimdir? Allah Te‘âlâ ve Tebâreke Hazretleri buyurdu ki: Bu senin evlâdından O (s.a.v.) kimsedir ki, eğer O (s.a.v.) olmasaydı seni […]

Enes b. Mâlik (r.a.) anlatıyor: “Alkâme (r.a.)’ın son nefesini veremediği haberi gelince Resûlullah (s.a.v.) Bilâl (r.a.)’a, Hz. Ali (r.a.)’a, Selman (r.a.)’a ve Ammar (r.a.)’a Alkame (r.a.)’a gidilmesini emretti. Sahabiler gidince; “LÂ İLÂHE İLLALLAH söyle” dediler, dili açılmadı. Diyemedi. Resûlullah (s.a.v.) durumdan haberdar olunca ana babasını sordu. Annesinin hayatta olduğunu öğrenince Bilal (r.a.)’a “Alkâme (r.a.)’ın anasına […]

Muhammed b. Semâhe (r.h.) şöyle anlatır: “Bir keresinde cemaate namaza yetişemedim. Cemaatle kılınan namazın sevabı yirmi beş derecedir diye sayıyı tamamlamak için o namazı yirmi beş defa kıldım. Rüyamda gördüm ki, biri bana “Ey Muhammed, yirmi beş kere kıldın ama meleklerin amin demesi ne olacak?” diyordu”. Meleklerin amin demesinden maksat pek çok Hadîs-i Şerif’te bildirildiğine […]

Dört Hak mezhepten birini taklit etmek günümüzde bütün Müslümanlar üzerine bir vecîbedir. Bir müslümanın (İslâmi ilimleri tahsil etmiş bile olsa) dört mezhebi terkederek Kitap ve Sünnet’ten anladığıyla amel edip, hüküm çıkarması doğru olmaz. Bu kişi Ehl-i Sünnet yolundan ayrılmış olur. Dört mezhebi bir tarafa bırakarak; hadis alimi olmanın şart ve niteliklerinden yoksun kimseler örfî manada […]

Hz. Îsâ (a.s.)’ın inişini bildiren hadislere göre Hz. Îsâ (a.s.) bir sabah namazı vaktinde Şam’a inecektir. Üzerinde açık sarı elbise bulunacak ve kendisini bir bulut getirecektir. Bulutun üzerinde Hz. Îsâ (a.s.) iki melek arasında ve onların omuzlarından tutunmuş vaziyette bulunacaktır. Onun indiğini duyunca hemen Yahudilerle Hristiyanlar kısım kısım karşılamak için koşarak: “Biz senin ümmetindeniz.” diyeceklerse […]

Ezan, dünya müslümanlarını câmiye davet eden müşterek bir paroladır. Yüksek bir yerde her namaz vakti girdiğinde Arapça olarak okunur. Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından şimdiki sözleriyle okunması emrolunmuştu. Enteresandır ki, batıya doğru her meridyen aşıldıkça namaz vakti 4 dakika ileri gittiğinden, aynı vaktin ezanı birer dakika sonra tekrar okunur. Yeryüzünün her yerinde her an ezan işitilir […]

Ezan, ibadete yapılan bir çağrı olarak, Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanından bu yana İslam’ın şiârı olarak bütün toplumlarda orijinal Arapça şekliyle okuna gelmiştir. Türkçe ezan ve Türkçe ibadet fikri ilk kez Tanzimat döneminin sonlarında Ali Suavi, daha sonra Ziya Gökalp tarafından gündeme getirilmiş, ancak o zamanlar bu fikir rağbet görmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ise çeşitli çalışmalar […]

Varlığını Hakk (c.c.) varlığına katmış olanlar, irade ve arzu sahibi değillerdir. Onlar, yalnız Hakk (c.c.)’nun emrine tâbi olurlar. O (c.c.)’nun fiil, idare ve tedbir tecellisine kapılmışlardır. Ey Hak yoldan şaşan ve sapan, herhangi bir şeyi kendine bahane gösterme. Senin için herhangi bir bahane mevcut değildir. Haram açık, helâl ise meydandadır. Hakk’a karşı saygısız olmaya seni […]

Şam’da yetişen âlimlerin en büyüklerinden, Osmanlıların en meşhur fıkıh âlimlerindendir. 1784’de Şam’da doğmuştur. Silsile-i Âliyye büyüklerinden Mevlana Halid-i Bağdadi (k.s..) Hazretleri’nin sohbeti ile şereflenmiştir. Küçük yaşta Kur’an-ı Kerim’i ezberledi. Bir müddet babası ile birlikte, ticaretle meşgul olmuştur. Bu sırada bir taraftan da Kur’an-ı Kerimi okumaya devam ediyordu. Fen ve sosyal ilimlerin yanı sıra; tefsir, hadis […]

Şam’da yetişen âlimlerin en büyüklerinden, Osmanlıların en meşhur fıkıh âlimlerindendir. 1784’de Şam’da doğmuştur. Silsile-i Âliyye büyüklerinden Mevlana Halid-i Bağdadi (k.s..) Hazretleri’nin sohbeti ile şereflenmiştir. Küçük yaşta Kur’an-ı Kerim’i ezberledi. Bir müddet babası ile birlikte, ticaretle meşgul olmuştur. Bu sırada bir taraftan da Kur’an-ı Kerimi okumaya devam ediyordu. Fen ve sosyal ilimlerin yanı sıra; tefsir, hadis […]