Monthly Archives: Ekim 2016

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm E‘ûzü billâhi min şerri hâzâ’z-zamâni ve este‘îzu bi-hî min şürûri sâiri’z-zamâni ve e‘ûzu bi-celâli vechike ve cemâli kudsike en tücîrenî mine’l-belâi fî hâzihi’s-seneti ve kınâ min şerri mâ-kadayte fîhâ ve ekrimnâ fî’s-saferi yâ ekreme’l-ekremîn. Ezhir vahtim hâzihi’ş-şuhûre ‘aleyye bi’s-selâmeti ve’s-sa‘âdeti ve li-ehli beytî ve li-‘akribâî ve li-cemî‘i ümmeti Muhammedin ‘aleyhi’s-salâtü ve’s-selâmu bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîn. […]

Tahrim s. 8: “Ey îmân edenler Allâh’a nasuh (samîmî) bir tevbe ile dönün…” Nasûh Tevbesiyle ilgili şöyle anlatılır. Kimileri Nasûh tevbesi suça bir daha dönmemek üzere edilen tövbedir, demişlerdir. Bu doğru bir tefsîrdir. Kimileri de demişlerdir ki: Nasuh isminde bir adam varmış; yüzü kadın yüzüymüş, ama erkekmiş, erkekliği de tam yerindeymiş; ne bir hastalığı varmış, […]

Safer ayının ilk çarşambasında kılınan namaz son çarşamba geceside kılınır. Ayrıca; Safer’in son çarşambasının gecesi veyâ gündüzü iki rek‘at namâz kılıp birinci ve ikinci rek‘atte Fâtiha’dan sonra 11’er “İhlâs” okunacak. Namâzdan sonra 7 def‘a istiğfâr edilecek ve el kaldırıp 11 def‘a Salât-ı Münciye ve sonlarında “inneke ‘alâ külli şey’in kadîr” okunacaktır. Bu duâlarda, “Allâhü Te‘âlâ’nın, […]

Hz. Enes (r.a.), Peygamber (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu söylemiştir: “Kim çocuğuna, yüzünden Kur’an okumayı öğretirse gelmiş geçmiş bütün günahları bağışlanır. Kim de çocuğuna Kur’an’ı ezberletirse kıyamet günü yüzü ayın on dördü gibi parlak olarak diriltilecektir. Çocuğa “okumaya başla” denilecek, çocuk bir ayet okuyunca babasının bir derecesi yükselecektir. Bu durum Kur’an-ı Kerim’in hepsi tamamlanıncaya kadar devam edecektir.” […]

Allahu Teala Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “Ey Muhammed! Peygamberden azim sahibi olanların sabretiği gibi sen de sabret. İnkarcılar için acele etme.” (El Ahkaf -35.) Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Allah (c.c.) yolunda gösterdiği sabır, sabredenlerin sabrının üstündedir; ona karşı direnenlerin çeşitli eziyetlerine tahammülü ise alimlerin tahammülünü aşar. Ne zamanki amcası Ebu Tâlib vefât etti, Allah Resûlü (s.a.v.)‘e […]

Osmanlı ülkesinde uygulamaya koyduğu kanunlar ve adil idaresi ile nam salan Sultan Süleyman’ın şöhreti, Avrupa’ da bizzat yönettiği on üç sefer ile yayıldı. Bu seferler sonrasında Avrupa’da “Büyük Türk”, “Muhteşem Süleyman” isimleri ile tanınmış, Türkler arasında “Kanûni” lakabı ile anılmıştır. Kırk altı yıllık uzun saltanat dönemi boyunca Osmanlı orduları Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında birçok […]

Sağlık uygulamalarındaki gelişmeler Batı’dan nakil şeklinde olduğundan haram kaynaklı içeriklerle doludur. Bu içerikler şöyle sınıflandırılır; a- İçeriğinde haram malzeme bulunan ilaçlar: Kapsül formundaki kimi ilaçlarda kapsülün üretim malzemesi olarak (Mesela jelatin gibi), doğrudan haram olan domuz veya kesimi helal olmayan hayvanlardan üretilen malzemeler kullanılmaktadır. b- Bizzat haram kaynaktan üretilen ilaçlar: Heparin ve protamin gibi. Ayrıca […]

Bi-smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm Bi-smi’llâhi arkîke, allâhu yeşfîke, ezhibi’l-be’se, rabbe’n-nâsi, ve’şfi, ente’ş-şâfî, lâ-şifâe illâ şifâuke, şifâen lâ-yuğâdiru sekamen. Âmîn. Bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîne. Min külli şey’in yü’zîke ve min külli ‘aynin ve hâsidin, allâhu yeşfîke. ŞİFÂ DUÂLARI (2) Bi-smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm Bi-hakki enzelnâhu ve bi-hakki nezele, ezhibi’l-be’se rabbe’n-nâsi ‘annî, işfi ente’ş-şâfî lâ-şifâe illâ şifâuke işfi şifâen. ŞİFÂ ÂYETLERİ Îkâz: Şifâ âyetleri, […]

Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “(İşlerinizde) orta yolu tutun; dosdoğru olun! Bilin ki, hiçbiriniz ameli sayesinde kurtuluşa eremez.” Ashab; “Sen de mi kurtulamazsın, ey Allah (c.c.)’nun elçisi!” dediler. “(Evet) ben de kurtulamam. Ancak Allah (c.c.) rahmet ve keremi ile beni bağışlayacak olursa o başka.” (Buhari) Ne yapın yapın siz sözün doğrusunu söyleyin. İşin doğrusunu işleyin. Dünya […]

1- Namaz kılarken ayakta secde yerine, rükûda ayakların üzerine, secdede ise burnunun iki tarafına, oturduğunda kucağına, sağa selam verdiğinde sağ omuzuna, sola selam verdiğinde sol omuzuna bakmak. 2- Esnerken alt dudağını dişiyle ısırarak ağzını yummak. Ağzını böyle kapamak mümkün olmazsa elinin arkasıyla ağzını kapamak. Çünkü Peygamberimiz (s.a.v.): “Namazda esnemek şeytandandır. Biriniz esnediği vakit mümkün olduğu […]