Monthly Archives: Eylül 2016

Rabîa b. Ka’b (r.anha) şöyle anlatıyor: Ben Hz. Peygamber (s.a.v.)’e bütün gün hizmet eder, Yatsı Namazı’nı kılıncaya kadar da yanından ayrılmazdım. Evine gittikten sonra da belki birşeye ihtiyacı olur diye kapısında beklerdim. Burada usanıncaya kadar bekler, sonra da dönerdim. Bazı zamanlar da uyku bastırır ve kapısının önünde uyuyakalırdım. Bütün bu zaman zarfında Hz. Peygamber (s.a.v.)’in […]

Allah (c.c)’nun kelamı Kur’an-ı Kerim’i öğrenmenin, öğretmenin, okumanın birçok fazileti olduğu bir çok hadis i şerif ile Peygamberimiz (s.a.v) tarafından bizlere müjdelenmiştir. Enes b. Mâlik (r.a.), Resûlullah (s.a.v.) ‘in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:  “Ümmetimin sevapları bana gösterildi.  Onların içinde, mescitten atılan çöp bile vardı. Kur’ân okumaktan daha hayırlısını görmedim. Ayrıca, ümmetimin günahları bana gösterildi; onlar […]

  Bu söz, Müslüman olmayanlar için geçerlidir ve kimsenin Müslüman yapmak için zorlanamayacağını ifade eder. Allâhü Te‘âlâ şöyle buyuruyor: “Dinde zorlama (ikrah) yoktur; doğruluk (îmân), sapıklıktan (küfür) iyice ayrılmıştır. Artık her kim tâğûta küfreder, Allâh’a îmân ederse kopması bulunmayan bir kulpa yapışmış olur.” (Bakara s. 256) Bu Âyet, Ensar’dan bir topluluk hakkında nazil olmuştur. Onların, […]

17 Eylül 2006 târihinde yapımına başlanmış ve yaklaşık iki yılda tamamlanmıştır. Bânîsi Hz. Sâmî (k.s.)’nun ma’nevî evlâdı Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’tür. 23.5 x 28,5 metre ebadında bir alana yerleşmiş, dört ana kolon üstüne tek ana kubbe ve etrafında dört yarım kubbe şeklinde inşâ edilmiştir. Caminin külliye şekline getirilmesine devam edilmektedir. İstanbul’un Pendik İlçesi’ne bağlı Yenişehir […]

Ölen bir müslümanı yıkamak, kefenlemek ve üzerine namaz kılıp bir kabre gömmek müslümanlar için bir farz-ı kifayedir. İnsanlar bu farzı yapmadıkları zaman, hepsi Allah (c.c.) katında sorumlu olurlar. Cenaze namazının şartı niyettir. Bu niyetle ölünün kadın veya erkek, kız çocuk veya oğlan olduğu tayin edilir, İmâm olan zat, Allah Teala’nın rızası için, hazır olan cenaze […]

Şükür; Allah (c.c.)’nun verdiği nimetleri günahta kullanmayarak, iman, ilim, sâlih amel, güzel ahlâk gibi şeylerde kullanmak ve söz ile, mal ile ve beden ile ibâdet etmektir. Verilen nimet, şükrettikçe artarak devam eder. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruluyor: “Şükrederseniz size artırırım. Eğer nankörlük ederseniz haberiniz olsun azabım şiddetlidir.” (İbrahim 7) Hadis-i Şerif’te, “İnsanlara şükretmeyen (onların iyiliklerini takdir […]

Ebû Hureyre (r.a.)’in rivâyet ettiği bir Hadîs-i Şerîf’te: “Eşyadan bir çift şeyi Allâh (c.c.) yolunda sadaka veren kimse cennet kapılarından da‘vet olunur. Cennette çeşitli kapılar vardır. Çok namâz kılanlar namâz kapısından da‘vet olunur. Cihâd edenler, Cihâd kapısından, sadaka verenler, Sadaka kapısından, oruç tutanlar Reyyân kapısından da‘vet olunur.” buyurulmuştur. (Müslim) Hz. Ebû Bekir (r.a.) bu Hadîs-i […]

Kan, akıcı ve şer‘an kirli bir sıvıdır. Damardan alınması yada akıtılması câizdir. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hacamat yaptırdığı (kan aldırdığı) ve hacamat yapana ücret ödediği sâbittir. (İbn Hacer el-Askalani, Fethu’l Bârî) Kan bir organ olmayıp küçük abdest yada gözyaşı gibi vücûdun bir parçasıdır. Kanın satılması, şer‘an necis olan şeylerin satılmasının câiz olmamasına binâen câiz değildir. Organ, […]

Kanuni, Osmanlı Padişahları’nın onuncusu ve İslam Halifeleri’nin yetmiş beşincisidir. Yavuz Sultan Selim Han’ın oğludur. 27 Nisan 1495‘te Trabzon’da Aişe Hafs Sultan’dan doğdu. Doğduğu Zaman, Süleyman ismi, Kur’an-ı Kerim açılarak verildi. Neml Suresi otuzuncu ayeti kerimede geçen Hz. Süleyman (a.s.)’ın isminden alındı. Her şehzade gibi, onun da bir sanat sahibi olması arzu edildi. Devrin tanınmış kuyumcularından […]

İbrâhîm Edhem (r.aleyh) Hazretleri’ne, falanca yerde bir genç var. Gece gündüz ibâdet ediyor. Vecde gelip kendinden geçiyor, pek çok haller görülüyor dediler. Gencin yanına gidip, üç gün misafir kaldı. Dikkat etti, söylediklerinden daha çok acayip şeyler gördü. Kendinin soğuk, hâlsiz, habersiz, gencin ise, böyle uykusuz ve gayretli hâline şaşıp kaldı. Genci, şeytan aldatmış mıdır, yoksa […]