Monthly Archives: Kasım 2015

Ülfet: Uygun kimselerle güzel bir şekilde görüşüp konuşmak demektir. İnsanlar devamlı olarak yalnız başlarına yaşayamazlar. Birbirleri ile görüşmek zorundadırlar. Güzel bir ahlaka sahib olan kimse, herkesle güzel görüşür, onların sevgisini kazanır. Bunun karşıtı “Uzlet” kenara çekilmek, yalnız başına kalmak, herkesten uzaklaşmaktır. Herkesle görüşmek uygun olmadığı gibi, herkesten kaçınmak da uygun değildir. Bir hadîs-i şerîfde buyurulmuştur: […]

Hz. Hüseyin (r.a.)der ki: Babama, Peygamber (s.a.v.) meclisindeki âdetinden sordum, o da: ‘Resûlullah (s.a.v.) Allah’ı zikretmedikçe ne oturur, ne de kalkardı. Mecliste yerlerden biryeri kendisine belirlemez, böyle yapmayı men ederdi. Nerede olursa olsun, oturan bir cemaatin yanına vardığı zaman üst başa geçmez, meclisin sonuna oturur ve böyle yapmalarını Müslümanlara da emrederdi. Kendisiyle birlikte oturan herkese […]

Ashâb-ı Bedir dendir ve Sahabinin kura ve fuzulâsından ma’duddur. Medine-i Münevvere’ye Hicret-i Seniyeden (peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in hicreti) evvel hicret ederek Muhacirin’e imamet etmiştir. Bir gün Hz. Aişe (r.anha) bir güzel tilavet işidip dinlemek için oturmuş ve Huzur-ı Resûlullah (s.a.v.)’e gelmekte teahhur (geç kalmak) etmişti. Sallallahu Teala Aleyhi ve Selem Efendimiz sebeb-i teahhurunu (geç kalma sebebini […]

Huzeyfe (r.a.) sâhib-i sırr-ı Resûlullah olan meşhur Hazret-i Huzeyfe’dir. Sâhib-i sırr-ı Resûlullah idi ki, Hazret-i Resûlullah (s.a.v.) dünyada ne olup biteceğini ona hafiyen söylemişler ve zamân-ı seadetlerinde münafıkları tanıtmışlardır. Fakat Huzeyfe (r.a.) mahrem-i esrarlık şiarını muhafaza edip kimseye bildirmemiştir. Hz. Ömeru’l-Faruk (r.a.) Huzeyfe (r.a.)’nın bulunduğu cenaze namazında bulunup namazını kılar,Huzeyfe (r.a.) nın bulunmadığı cenazede bulunmazmış. […]

Hadîs-i Şerîf’te Resül-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz: “Dünyada Allah’ın kulları ile alay edenler (yok mu) onlara kıyamet gününde cennetin kapıları açılarak kendilerine iki defa: “Buyurunuz, cennete giriniz” denilir. Onlar gelince kapı kapatılır. Üçüncü olarak onlara açılır ve davet olunur. Fakat onlar gelmezler. Yüce ve münezzeh olan Allâh (c.c.) onlara: “Kullarımla istihza eden sîzlerdiniz. Sizler insanların en […]

Sağlığı korumak için şunlara dikkat etmeli: Yazın güneşten sakınmak, Gölgeli yerlerde gezmek ve oturmak, Safra maddesini mahveden soğuk yiyecek ve içeceklere alışmamak, Isıtılan kurutulan yemeklerden sakınmak Salatalık, kavun gibi sulu meyveleri bol yemek, Beyaz ve ketenden yapılmış elbiseler giymek, Sabahın soğuğundan, öğle vaktinin sıcağından çekinmek, Kışın yünlü elbise giyip, yağlı yemekler yemenin vücut için faydası […]

“İbrahim (a.s.)’a nâsın en evlâ, dinde yakın ve muhabbette ziyâde olanları o kimselerdir ki, onlar onun zamanında bulundular ve İbrahim (a.s.)’a ittibâ ettiler. Ve şu Nebiy-yi zîşân ve bu Nebi’ye ittibâ ve îmân eden mü’minlerdir, Allah Teâlâ mü’minlerin yardımcısı ve veliyy-i umurlarıdır. Zîra Zâtına ve Rasûlüne îmân eden mü’minleri Allah Teâlâ sever.” Tefsîr-i Hâzin’de beyan […]

Bugün dünyanın dizginini elinde tutan medeni denilen alemin her ülkesinde içki içmenin adet ve ikram vesilesi olması, onun iyi ve faydalı olduğunu göstermez. Bilakis tıbben sabit olduğu gibi içki, insanın hayatına kasdeden, ruh ve bünyesini yıkan en büyük düşmandır. Bunun için Kur’an-ı Kerim ile hadîs-i nebeviyye, şiddetle onu yasaklayıp onu içen ile yapılışı için çalışan […]

Günlük hayatımızda sıradan gördüğümüz işlemleri yürüten elimiz, gerçekte büyük bir mucizedir. Tıp ve bilim dünyasının büyük çabalarından birini, elin bir benzerini yapay olarak meydana getirmek oluşturur. Bunun için yapılan tüm robot ellerin ortak özelliği, bunların güç açısından insan eliyle aynı performansa sahip olmalarıdır. Ancak dokunmadaki hassasiyet, mükemmel manevra yeteneği ve değişik işler yapabilme konusunda aynı […]

Resûlullah (s.a.v.) Hadîs-i Şerîfte: “Kiminiz namazı tam kılar, kiminiz yarım,kiminiz üçte bir, kiminiz dörtte bir, kiminiz beşte bir kılar. Bu noksanlık onda bire kadar gider.” buyurmuşlardır. Ebû Hureyre (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre: Bir adam mescide gelib rukû ve secdelerinde tâdil-i erkâna riâyet etmeden bir namaz kıldı. Nebi (s.a.v.) de onu gözetliyordu. Adam namazını bitirip geldi […]