Monthly Archives: Ağustos 2015

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in misvak hakkında yüzü aşkın hadîs-i şerîfi olduğu bilinmektedir. Nitekim Muhbir-i Sâdık (s.a.v.): “Misvak konusunda size çok şey söyledim.” buyurmuşlardır. (Buhârî) İsveç’te bulunan Karolinska Enstitüsünce yayınlanan araştırmaya göre misvakın diş plağını azaltmak ve diş eti iltihabını önlemekte normal diş fırçasından daha üstün olduğu belirtilmiştir. 1. Misvak; Ağzı temizler, diş çürüklerine ve çeşitli hastalıklara […]

Ölümü hiç unutmamak gerekir. Peygamber efendimiz (s.a.v.) buyurdu ki: “Sekerât-ı mevt ve can çıkmanın acısı, mü’min kula, kendisini üç yüz defa kılıç ile öldürmekten fazladır.” Enes bin Mâlik (r.a.) Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz’den bildirir. Buyurdu ki: “Her gün gök yüzünden iki melek seslenip: ‘Ey dünyâda bulunanlar! Siz ölmek için doğdunuz, yaptıklarınız harâb olur, toplayıp biriktirdikleriniz […]

“Allâh’ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir, ey ev halkı süphesiz O, övülmeye layık olandır, Mecîd’dir.” (Hûd s. 73) Mecîd, mecd sıfatına sahip olan demektir. Mecd de büyüklük, genişlik, bolluk ve üstünlük ifade etmektedir. Allâh (c.c.)’un zatı en yücedir. Bütün fiilleri güzeldir. Zatın yüceliği ile fiillerinin güzelliği bir araya geldiğinde mecd ortaya çıkar. Allâh (c.c)’a ne […]

Huneyn Savaşı’nda, Müslümanlar bozguna uğrayıp da düşmanlar Peygamberimiz (s.a.v.)’e doğru yönelince, Peygamberimiz (s.a.v.) katırından yere inip: “Peygamber, benim! Abdulmuttalib’in oğlu benim! Allâh’ım! Bize yardımını indir! Ey Allâh’ım! Ben, Senden, bana olan (zafer) va’dini yerine getirmeni diliyorum! Ey Allâh’ım! Muhakkak ki. Sen, onların bize galip gelmelerini istemezsin!” diyerek, Allâh’tan yardım ve zafer diledi. “Ey Allâh’ım! Hamd, […]

YEMEKTE UYMAMIZ GEREKEN KURALLAR “Yemeğe başlayan kimse, Bismillah desin. Bismillah demeyi unutursa hatırlayınca, “Bismillahi evvelehü ve ahirehü” desin.” (İbn Mace) “Ya Alî yemeğe tuz ile başla. Yemeğe tuz ile başlamak ve bitirmek yetmiş derde devadır. Sağ elinizle yiyiniz, sağ elinizle içiniz, sağ elinizle alınız ve sağ elinizle veriniz. Çünkü şeytan sol eliyle yer, sol eliyle […]

Müfessir Kurtubi der ki, şarkı söylemek, ney çalmak ve raks etmek icma ile haramdır. Şeyhü’l-İslâm Abdülkadir-i Geylani (k.s.)’un: (Raksa helâl diyen kâfir olur) fetvâsını gördüm. Haram olduğunda sözbirliği olduğu bilindikten sonra, helâl diyenin kâfir olacağı anlaşılır. Bu kimselerin toplantılarında oturmak caiz değildir. Raks, oyun, dans, şarkı ve çalgı haramlıkta eşittir. İstihsan kitabında der ki, çalgı sesi dinlemek haramdır. Fısk yani harama güzel […]

Mesâbih’de sahîh hadîs olarak bildiriliyor: Hz. Alî (r.a): Dâneyi yerden bitiren, insanı yaratan Allâhü Te‘âlâ’ya yemin ederim ki, Resûlullâh (s.a.v.)’in beyânına göre: “Beni ancak mü’minler sever. Bana ancak münafıklar buğz eder” buyurmuştur, dedi. Müslim Şerhi’nde buyuruluyor ki: “Hz. Alî’nin Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’e yakınlığı, Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in Hz. Alî’ye olan sevgisini, Hz. Alî’nin harblerdeki zaferlerini ve […]