Monthly Archives: Temmuz 2015

Emri bi’l ma’ruf ve nehyi an’il münkerin farz olduğunu ve fazîletini aklı selim sahipleri onaylamış ve ümmet üzerinde icma etmiş olmakla birlikte, bu esasa âyet ve hadîsler de işâret etmektedirler. Allâhü Te‘âlâ kitabı keriminde şöyle buyurmaktadır: “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âli İmran/104) Bu âyette, […]

Münâvi’de naklen denildi ki: Ebû Zerr Gıfârî (r.a.)’e göre, ihtiyaçtan fazla olan malı geriye saklamak haramdır. Ancak helâl yoldan kazanıp, yine helâl bir yola iyi niyetle harcamak müstesnâdır. “Tecemmül için ya‘ni zînetlenme için, ni‘metlenme için, kazanç mübahtır. Hattâ binâlar yapmak, duvarları nakışlamak, câriyeler satın almak ve hizmetli satın almak gibi. Çünkü Peygamber (s.a.v.)’in şu kavli […]

Müslüman astronom, astrolog ve matematikçidir. Şu anda Türkiye’de bulunan Urfa şehrinin bir ilçesi olan Harran’da doğmuştur. Battani’nin astronomideki en çok bilinen başarılarından biri Güneş Yılını 365 gün, 5 saat,46 dakika ve 24 saniye olarak ölçmüş olmasıdır. Battani’nin Zij adı verilen çalışması Kepler, Tycho Brahe gibi Avrupalı astronomlar üzerinde büyük bir etki oluşturmuştur. Kopernik, Zij kitabı […]

Hind b. Ebi Hâle Nebî (s.a.v.)’i şöyle anlatır: “Resûlullâh (s.a.v.) yürürken ayaklarını yerden canlıca kaldırır, iki yanına salınmaz, adımlarını geniş atar, yüksek bir yerden iner gibi önüne doğru eğilir, vakar ve sükûnetle rahat yürürdü. Bakmak istediği, bakacağı tarafa tamamıyla dönerek bakardı. Etrafına gelişigüzel bakınmazdı. Yeryüzüne bakışı, semaya bakışından uzundu.Yeryüzüne bakışı da, gözucuyla idi. Yürürken, sahâbilerinin […]

Nebî (s.a.v.), Kadir gecesini Ramazânın son onunun tek günlerinde aranmasını emretmiştir. Vesît tefsîrinde diyor ki, Atâ, İbn Abbâs (r.a.)’den bildirir. Resûlullâh (s.a.v.) buyurdu: “İsrailoğullarından bir adam, bin ay Allâh yolunda cihâd etmişti. Resûlullâh bunun hâline hayran olup, mübârek kalbine keşke benim ümmetimden de öyle biri bulunsaydı düşüncesi geldi. Münâcât edip: “Yâ Rabbi, benim ümmetimi ömür […]

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in bizlere vasiyetlerinden biri de yeni elbise yaptırıp, alıp giydiğimiz takdirde, eski elbiselerimizi, eski ayakkabılarımızı yoksul bir kimseye sadaka olarak vermeyi adet edinmemiz hakkındadır. Zirâ Efendimiz (s.a.v.), yeni yaptırmış olduğumuz giyim ve kuşamları sadaka olarak vermemizi buyurmamışlardır. Çünkü, kulun nefsi her vakit için sürekli yeni giyimleri takip etmeye eğilimli olur. Böylece, nefsin istemediğini […]

Müslümanlar, Hudeybiye’de, Peygamberimiz (s.a.v.)’e su darlığından şikâyetlendiler. Peygamberimiz (s.a.v.), ok çantasından bir ok çıkarıp onun Semed kuyusunun dibine saplanmasını emretti. Oku ashâbdan birisi alıp kuyunun içine indi. Ok kuyunun dibine saplanır saplanmaz, su fışkırmaya başladı. Müslümanlar, kuyunun kıyısına oturarak, su kaplarını doldurdular. Develerini de çöktürüp suladılar. Kuyunun içine okla inen sahâbi, kurbanlık develerin sürücüsü Naciye […]

İbn Abbas (r.a.)’den: Bir adam Resûlullâh (s.a.v.)’e: “Amellerden hangisi daha üstündür?” diye sorduğunda buyurdular ki; “Hâllulmurtehildir.” O adam; “Hâllulmurtehil ne demektir?” diye sorduğunda Peygamber (s.a.v.): “Kur’ân-ı Kerîm’i başından başlayıp sonuna varıncaya kadar okuyan, sonuna varınca yine başından başlayan, durduğu yerden tekrar ilerleyen Kur’ân ehline denilir” buyurdu. (Tirmizî, Hâkim) “Hâil” varacağı yere ulaşan kimseye denir. “Mürtehil” ise oradan hareket edene denir. Yani Kur’ân-ı Kerîm […]

Teravih namazı Ramazân gecelerinde, yatsı namazından sonra, vitir namazından önce kılınan bir namazdır. Erkek-kadın bütün inananlar için sünnet-i müekkededir. (Ancak erkeklerin camide, kadınların evlerinde kılmaları tavsiye edilmiştir.) Peygamber (s.a.v.) bu namazı kılmış, kılmaya devam etmiş ve insanları da bunu kılmaya teşvik etmiştir. Sahâbe, tâbiin ve onlardan sonra gelen bütün mü’minler de bu namazı kılmayı günümüze […]