Monthly Archives: Mart 2015

Şahsımı değil, milletimi bu hale getirenlere, hakkımı helâl etmiyorum! Beni, benim için lif lif yolsalar, cımbız cımbız zerrelerimi koparsalar, sarayımı yaksalar, hanümanımı, hanedanımı söndürseler, çocuklarımı gözümün önünde parçalasalar helâl ederdim de Sevgili (s.a.v.)’in yolunda yürüdüğüm için beni bu hale getiren ve milletimi ateşe atan insanlara hakkımı helâl etmem! Allâhım! Mukaddes isimlerine kurban olduğum Allâhım! Ya […]

Sultan 2. Abdülhamîd Han, Osmanlı padişahlarının otuz dördüncüsü, İslâm halifelerininin doksan dokuzuncusudur. Abdülhamîd Han gençliğinde kazandığı serveti, halifeliği döneminde İslâm dîninin yükselmesi ve Müslümanların arasında birlik ve dirliğin temini için harcadı. Abdülhamîd Han, Türk ve İslâm tarihinin ender kaydettiği çok büyük bir şahsiyetti. Dünya siyâset târihinin en büyüklerindendi. Onun siyâsî dehâsı cihân-ı şumûldü. Abdülhamîd Han, […]

Günümüzde dînimizi bozma hareketleri çok genişleyerek ve boyut değiştirerek devam etmektedir. Müslümanın kendisini alâkadar etmeyen işlere karışmaması ve kendisini alâkadar etmeyen konuşmalara dâhil olmaması gerekir. Eğer Resûlullâh (s.a.v.)’in sünnetine uygun konuşuluyorsa, Ehl-i Sünnet ulemâsının kabul ettiği konular konuşuluyorsa bu ayrıdır, o mecliste bulunmanın hiçbir sakıncası yoktur, o meclis istifâdeye vesile olur inşallâh. İnsan o meclislerden […]

“Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allâh’a mahsustur.” Hamd üç şekilde olur: Sözle hamd: Cenâb-ı Allâh’ın, peygamberleri (a.s.)’ın dilleri üzerine, kendi nefsini övdüğü şeylerle kişinin, lisanı ile Allâh’a hamd ü senâ etmesidir Fiilî hamd: Kişinin beden ile yapılan ibâdetleri yapmasıdır, ve kerim olan Allâh’a yönelerek, kişinin Allâh rızası için […]

Hadîs-i şerîfte şöyle buyurulur: “Yüce Allâh, beş vakit namazı kullarına farz kıldı. Her kim, bunların hakklarından, hiçbir şeyi zâyi etmez, eksiltmez; abdestlerini tam ve güzelce alır; namazlarını vakitlerinde kılar; onların rükû ve huşû’larını tam yaparsa, kıyâmet günü, Yüce Allâh’ın onu bağışlayacağı, cennete koyacağı hakkında va’di vardır. Her kim de böyle yapmazsa, Allâh’ın ona bir va’di […]

Evliyâ’dan bazıları, Allâhü Te‘âlâ hazretlerinden kendisine şeytanın insanlara nasıl geldiğini ve insana nasıl vesvese verdiğini göstermesi için duâ etmişlerdir. Allâhü Te‘âlâ hazretleri onlara insanı bir billur suretinde göstermiştir. Buna göre insanın iki omzunun arasında, bir kuş yuvası gibi simsiyah bir ben bulunmaktadır. Hannâs olan şeytan domuz suretinde gelir. Filin hortumu olan hortumu vasıtasıyla, insana iki […]

Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Allâh Resûlü (s.a.v.)’in mübârek ağızlarından çıkan her bir sözün doktorlar için büyük tıp kitabı olduğunu hiçbir akıl sahibi inkâr edemez. Nitekim günümüzde birçok alanda olduğu gibi tıp alanında da hadîs-i şerîfler sayesinde ilerleme kaydedilmekte, bazen de hadîs-i şerîflerde haber verilen gerçeklere dolaylı yoldan ulaşılmaktadır. Hacamat da Peygamberimiz (s.a.v.)’in sıkça başvurduğu […]

Bu dört mezheb imâmlarının tek amacı Kur’ân ve sünneti açıklamaktır. Mezheb imâmlarından hiçbirisi, kendisini herhangi bir kanun koyucu olarak görmemiştir. Gerçek kanun koyan, helâl ve haramı açıklayan Allâhü Te‘âlâ’dır. Bu kanunları insanlara tebliğ eden ve açıklayan Allâh’ın Resûlü (s.a.v.) Efendimizdir. Mezheb imâmları da kendilerinden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir vukufiyetle Kur’ân ve sünneti açıkladıkları için onlara […]

Namazın başlıca 20 sünneti vardır: 1. Ezan ve Kâmet (yalnız kılan içinde sünnettir.) 2. İftitâh tekbiri esnasında elleri tekbîr ile beraber kaldırmak. 3. Tekbîr esnasında parmaklarını zorla bitiştirmeye veya ayırmaya çalışmayıp, onları kendi hâlinde bırakmak. 4. İmâm olan kimsenin tekbirleri, tesmi’ .(semi’allahü limen hamideh demeyi) ve selâmı yüksek sesle söylemesi. 5. Subhânekeyi okumak. 6. Eûzü […]

Hz. Ebûbekir (r.a.) halife seçildiği zaman Allâh’a hamdu sena ettikten sonra şöyle buyurdu: “Ben sizin en hayırlınız olmadığım halde sizin başınıza halife seçildim. Ancak Kur’ân nazil olmuş, Hz. Peygamber (s.a.v.) dinin hükümlerini açıklamıştır. Sizin en zayıfınız, hakkı alınıncaya kadar benim yanımda kuvvetlidir. Ey insanlar! Ben ancak Hz. Peygamber (s.a.v.)’in yoluna uyarım. Kendiliğimden birşey icad edici […]