Monthly Archives: Nisan 2013

Îbn-i Asâkir Muhammed bin Hamza demiştir ki: “Büyük dedem Abdullah bin Selâm, Peygamber (s.a.v.)’in Mekke’de çıktığını duyduğu zaman, O’nunla karşılaşmak istemiş, O’nun yanına gitmiştir… Peygamber (s.a.v.) Efendimiz kendisine: “Sen, Abdullah bin Selâm’sın ve Yesrib (Medine) halkının âlimisin!” buyurmuştur. Dedem de “Evet” demiştir. Peygamberimiz (s.a.v.) ona “Ey Abdullah, Allâh (c.c.) aşkına doğru söyle, Allâh (c.c.)’nün Musa’ya […]

Allâhü Teâla şöyle buyurmuştur: “Biz o peygamberleri, açık delillerle ve kitaplarla gönderdik. Sana da, kendilerine indirileni insanlara açıklaman için Zikr’i (Kur’ân’ı) indirdik. Belki düşünüp öğüt alırlar” (Nahl s. 44) Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in peygamberliğini inkar etmekle kalmayıp ondan önceki peygamberlere de dil uzatmışlardı. Şöyle diyorlardı: “Allah-u Teâla bir beşeri resûl olarak göndermekten çok yüce […]

Hz. Ömer (r.a.)’in halife seçimini kendilerine bıraktığı altı kişilik grup bir araya gelerek istişârede bulundular. Bunlardan Abdurrahman b. Avf (r.a.) “Ben bu hususta sizinle yarışa girecek değilim; yani halifelik falan istemiyorum. Eğer isterseniz içinizden birini halife seçebilirim.” dedi. Bunun üzerine diğer beş kişi bu hususta Abdurrahman b. Avf (r.a.)’e yetki verdiler. Bundan sonra halk, Abdurrahman […]