Monthly Archives: Mart 2013

ORUCUN ZAHİRÎ VE BATINÎ ŞARTLARI Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor: «Nice oruç tutanlar var ki açlık ve susuz­luktan başka bir şey elde edemezler.» Her ibâdetin olduğu gibi İslâm’ın beş şar­tından birisi olan Orucun da zahiri ve batınî şartları vardır… Oruç üç derece olup bunlar Avamın (Hal­kın) orucu. Havassın (Seçilmişlerin, Salihlerin) orucu ve Ahassü’l-havassın (Seçilmişlerin se­çilmişleri) orucu şeklinde […]

ORUCUN MEKRUHLARI -Bir şey tatmak, -Lüzumsuz yere bir şey çiğnemek, -Sakız çiğnemek, (şartları var. Aksi hal­de orucu bozar. Çiğnememek daha iyidir.) -Nefsinden emin olmayanlar için öp­mek, boynuna sarılıp kucağına almak. (İnzal vukua gelmemek şarttır.) -Tükrüğünü ağzında biriktirip yutmak, -Kan aldırmak ve hacamat olmak ve meşakkatli bir işte bulunmak gibi kendisini zaif düşüreceğini zanneylediği bir işi […]

RAMAZAN’IN SONUNDA KURTULUŞ VAR «Ramazanın evveli rahmet, ortası mağfi­ret, sonu ise Cehennemden azâd olmaktır. Bu ayda, kölenin, işçinin, me’murun., talebenin, as­kerin, vazifesini hafifleten âmirleri, (müdürleri, kumandanları) Cenâb-ı Allah (c.c.) çok sever, afv eder ve Cehennem ateşinden korur. Ramazan ayında dört hasleti çoklaştırınız, İki haslet ile Rabbinizi kendinizden razı kılar­sınız. Diğer iki hasletten ise müstağni olamaz­sınız […]

ORUCUN SÜNNETLERİ 1- Sahuru tehir: Yâni gece yemeğini imsake yakın yemek. 2- İftarı (kış mevsiminde) hurma, (yaz mevsiminde de) su ile, akşam olur olmaz, namazdan önce hemen ve acele yapmak. 3- Misvakı gece kullanmak. 4- Ramazanda fazla sehâvet (cömert­lik) göstermek. 5- Mukabele suretiyle fazla miktarda Kur’ân okumak. 6- Bilhassa asrı ahîrinde yâni Ramaza­nın yirmisinden sonra […]

KAZAYI İCAB EDEN ŞEYLER – III 18 – Ağzına almış olduğu veya burnuna çekmiş olduğu su hata olarak boğazına veya genzine gitmiş olmak. 19 – Zorla oruç bozmak. 20 – Dişleri arasında nohut tanesi kadar kalan şeyi yemek. 21 – Uyurken birisi tarafından boğazına su dökülmek. 22 – Unutarak yedikten sonra orucu bo­zuldu zannıyla bilerek […]

KAZAYI İCAB EDEN ŞEYLER – II 4- Bir defada çok miktarda tuz yemek, azından kefâret de lâzım gelir. 5- Zeytin çekirdeği vesâir buna benzer bir şeyi yemek: 6- Pamuk ve kâğıt gibi yenmesi muted olmayan bir şeyi yutmak. 7- Ayva gibi olmadan evvel yenmeyen şeyi ham ve çiğ olarak ve tuzlamayarak ye­mek. 8- Henüz içi […]

CENNET KAPILARI AÇILDI! Ramazan-ı şerifin ilk gecesinde cennet kapıları açılıp son gecesine kadar kapanmaz. Bu gecelerde namaz kılanların her secdesi­ne Allah-ü Teâlâ binyediyüz sevap yazar ve onun için cennette kırmızı yakuttan bir ev yaptırır. Ramazan’ın ilk günü oruç tuttuğunda Allah-ü Teâlâ Ramazan’ın son gününe kadar, onun günahlarını mağfiret eder. Birinci gün­deki orucunu bir o kadar […]

TERAVİH NAMAZI Teravih namazı, Ramazanı şerife mahsus yirmi rekâttan ibaret olup müekked sünnettir. Teravih namazını her iki rek’atta bir se­lâm vermek suretiyle on selâm ile bitirmek efdaldir. Dört rek’atta bir de selâm verilebilir. Sekizde, onda hattâ yirmide bir selâm vermek suretiyle kılmak da caizdir. Fakat bu kerahattan hali görülmemektedir. Teravih namazının bir mikdarı kılındıktan sonra […]

RAMAZANDA MÜSLÜMAN GÜNDÜZÜ NASIL GEÇİRMELİ • Gündüz günâh işlemeden İslâm’a uy­gun helâl kazanç için geçirilmelidir. Vakit hayırlı işlerde harcanılmalıdır. Her azanın orucu vardır. Gözün orucu; iyiye bakmak, haram­dan ve kötü şeylerden sakınmaktır. Kulağın orucu; haksız söz işitmemek, haram, boş, kö­tü sözleri dinlememektir. Dilin orucu; hak söz söylemek veya susmak, kötü söz söylememek­tir. Gıybet, dedikodu edilmemeli, […]