Monthly Archives: Kasım 2010

Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’ün Sözleri –  Allah (c.c.); kendi yolunda bulunan kulunu imtihân eder, ama mahrûm etmez. –  Kimin istikâmeti daha düzgün ise o Allah (c.c.)’ya daha yakındır. –  Sabırla muâmele hayırlı neticeler getirir. –  Vazîfemiz Allah (c.c.) demek, kullara da Allah (c.c.) dedirtmektir. –  Dünya muhabbetinin kalbini sarmış olduğu kimseler ancak fâiz alıp verebilir […]