AZAPTAN KURTULUŞ GARANTİMİZ VAR MI?...

Allâh (c.c.)’un mekrinden emin olmak demek, Cenâb-ı Hakk’ın kula nimetler ve mühletler verip sanmadığı bir zamanda ve hatırına gelmediği cihetten intikam alacağından korkusuz olmak ve güvenli bulunmak demektir. Bu da iki mertebededir: Küfür olan eminliktir. Nitekim Vacib Teâlâ Hazretleri buyurur ki: “Acaba o ülkelerin halkı, geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi idiler? Yoksa o ülkelerin halkı, kuşluk [Devamı]

mtb