VERDİĞİMİZ SÖZLERİN KAPSAMI...

Allah Teâlâ buyurdu: «Bir de ahdi yerine getirin. Çünkü ahid(den cayanlar) sorumludur.» (İsrâ: 34) Zeccac; Allah’ın (c.c.) emrettiği veya yasakladığı her husus ahidden sayılır demiştir. Vahidî, İbn Abbas’ın (r.a.): «Ahidlerden maksad Kur’an-ı Kerim’de helâl ve haram kılınan, farz buyurulan ve cezası belirtilen her şeydir» dediğini bildirmiştir. Dahhak da diyor ki: Ahidler, Allah Teâlâ’nın, yerine getirmelerini bu ümmetten isted[Devamı]

mtb