KÜFÜR TEK MİLLETTİR...

İmâm Ebû Yusuf (r.a.)’in el-Âsâr isimli eserinde İmâm Ebû Hanîfe (r.a.)’in nakline göre Hz. Ömer (r.a.) şöyle demiştir: “Küfrün tamâmı bir millettir. Biz onlara mirasçı olmayız, onlar da bize olmazlar.” Hz. Ömer (r.a.)’in bu sözüne göre küfür tek bir millettir. Bir küfür dîninden bir başkasına giren bizim kabûl ettiğimiz dinden çıkmış değildir. Ebû Humeyd es-Sâidî anlatır: “Hz. Peygamber (s.a.v.) (Uhud günü) Seniyyetü’l-Vedâ’yı ([Devamı]

mtb