KADİR GECESİNİ ARAMAK...

Kadir gecesi, Ramazan-ı Şerîfin, son on gününde aranır. Kuvvetli ihtimal yirmi yedinci gecesidir. İmâm-ı Mâlik’e (rahimehullâh) göre, Ramazan-ı Şerîfin son on gününün her gecesinde aramak lâzımdır, ya’nî bu geceleri ihya etmek lâzımdır. İmâm-ı Şafiî’ye (r.h.) göre yirmi-birinci gece olması kuvvetlidir. Bâzıları da on dokuzuncu gecedir dediler. Âişe (r.anhâ) gibi. Ebû Berde Eslemî (r.a.) Kadir gecesi Ramazan-ı Şerîfin yirmiüçüncü gecesid[Devamı]

mtb