TESBİH NAMAZI...

İkrime (r.a.) vasıtasıyla Abdullah b. Abbâs (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Resûlullâh (s.a.v), Abbâs b. Abdulmuttalib (r.a.)’e şöyle buyurmuşlardır: “Ey Abbâs, ey amcam! Sana bir iyilikte bulunup sana faydalı şeyler söyleyeyim mi? Sana iyilikte bulunup da işlediğin günâhının ilkini de sonuncusunu da, eskisini de yenisini de, bilerek yapılanı da yanılarak yapılanı da, küçüğünü de büyüğünü de, gizlisini de açığını da içine alacak şeki[Devamı]

mtb