GÜNÂH İŞLEYEN MÜ’MİN

İster takvâ sâhibi sâlih olsun, isterse günâhkâr olsun her mü’minin arkasında namâz kılmak câizdir. Îmânı mevcut olduğundan, câiz olmasına rağmen, fâcirin ardında namâz kılmak mekrûhtur. Mekrûh oluşu da, o kişinin dînî emirlere ihtimâm göstermemesinden, gereken önemi vermemesîndendir. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyurdular: “Takvâ sâhibi, âlim bir kimsenin ardında namâz kılan, peygamberlerden birinin ardında namâz kılmış gibidir. Peygamberlerden birinin ardında namâz kılan kimsenin, (küçük) geçmiş günâhları mağfiret olunur.” Biz, “işlediği gün... Devamı

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Güncel Meseleler
KADIN MAHREMSİZ YOLCULUĞA ÇIKABİLİR Mİ?

KADIN MAHREMSİZ YOLCULUĞA ÇIKABİLİR Mİ?

Her sözü vahye dayanan Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in kadın ve erkek için çizdiği hudutlar ve Allâh (c.c.)’dan getirdiği şer’î emirler bulunmaktadır.Nebî (s.a.v.) şöyle buyurmuşla ...

KUR’ÂN’I HATMETMENİN VE EZBERLEMENİN ÂDÂBI

KUR’ÂN’I HATMETMENİN VE EZBERLEMENİN ÂDÂBI

İbn Abbas (r.a.)’den: Bir adam Resûlullâh (s.a.v.)’e: “Amellerden hangisi daha üstündür?” diye sorduğunda buyurdular ki; “Hâllulmurtehildir.” O adam; “Hâllulmurtehil ne demektir?” ...

CİHÂD ETMEK DÎNİMİZİN EMRİDİR

CİHÂD ETMEK DÎNİMİZİN EMRİDİR

“Peygamberim, mü’minleri cihâda teşvik et! Eğer senden harbin şiddetlerine sabredecek yirmi kişi bulunursa onlar iki yüz düşmana galebe ederler ve eğer sizden yüz kişi olursa onlar ...

RESÛLULLAH (S.A.V.)’İN TEBLİĞİNDEKİ ZENGİNLİK

RESÛLULLAH (S.A.V.)’İN TEBLİĞİNDEKİ ZENGİNLİK

Resûlullâh (s.a.v.)’a çeşitli zamanlarda en fazîletli amelin, en hayırlı işin ne olduğu sorulmuş, sorulan sorulara tamamen farklı cevaplar vermiştir. Bu özellik Resûlullâh (s.a.v.) ...

KADERE ÎMÂN KEDERE MANİDİR

KADERE ÎMÂN KEDERE MANİDİR

Abdullah b. Mes‘ud (r.a.) şöyle buyuruyor: “Kıyâmet gününde bütün insanlar dünyada az bir geçimle yetinmiş olmayı temenni edecektir. Nefsinde bir şüphe bulunmadığı sürece sizden he ...

DUÂ-I ARŞ

DUÂ-I ARŞ

(Ramazân ayının başında veyâ ortasında veyâ sonunda üç kere okunacak dua.) “Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm Allâhü Râbbün ahadün samedün ferdün li’l-‘âlemîne, nebîyyinâ Muhammedin er ...

NASİHAT VE HASTA ZİYARETİ

NASİHAT VE HASTA ZİYARETİ

Nasîhat isteyebilmek Müslümânların birbirleri üzerindeki haklarındandır. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: “Yanında olan ilmi gizleyenin başına, yarın kıyâmette cehennem ateşin den kam ...

 • GÜNÂH İŞLEYEN MÜ’MİN

  İster takvâ sâhibi sâlih olsun, isterse günâhkâr olsun her mü’minin arkasında namâz kılmak câizdir. Îmânı mevcut olduğundan, câiz olmasına rağmen, fâc devamı ...

 • GÜNAHIN KÜÇÜĞÜ OLMAZ

  Mü’minlerin, her halde, Allâhü Te‘âlâ’dan çok korkmaları ve Onun emir ve yasaklarını dinlememekten çok kaçınmaları, rızâsını kazanmak için vesîle, vâs devamı ...

 • CÖMERT SULTAN III. MUSTAFA

  Sultan III. Osman’ın vefâtı üzerine 1757 senesinde tahta çıkmıştır. Saltanatının ilk on senesinde hemen hemen hiçbir dış sıkıntı ve savaş olmamıştır. devamı ...

 • ŞİFÂ ÂYETLERİ

  Îkâz: Şifâ Âyetleri, bir defada hepsi okunmak üzere sabah ve akşam yedişer defa okunacaktır. Hastalığın şiddetine göre sayı artırılabilir. Bi’smi’llâh devamı ...

 • İMÂM-I ‘ZAM (R.A.) EN BÜYÜK VELÎLERDENDİR

  İmâm-ı ‘zam Ebû Hanife tabiun olduğundan ilk dönem evliyalar sınıfından sayılmaktadır. İmâm Abdurrauf Munavi “el-Kevakibu’d-Durriyye fi Teracimi’s-Sa devamı ...

Tasarım
imge cerative
Bütün Hakları Saklıdır Misvak Neşriyat © 2013

Yukarı git